logo

YÜCELMEK İÇİN

Amacı yüksek olanın değeri de yüksek olur.
Bunun içindir ki insan, değerini ve saygınlığını yüceltmek istiyorsa,
ilkönce amacını yüceltmeye çalışmalı, basit ve aldatıcı isteklerin
cazibesinden kendini kurtarmalıdır.
Yüksek gayeler manevi, milli ve ahlaki nitelik taşırlar. Basit gayeler
ise maddi, ferdi ve çıkarcı bir nitelik taşırlar. Basit gayeler insanın
nefsine, yüksek gayeler ise insanın kalbine ve ruhuna hitap
eder.
Şayet insan, nefis merkezli düşünür ve kendine ona göre bir
gaye belirlerse; basit his ve heveslerin peşinde ömrünü tüketir gider.
Hayatı sadece bir boğaz kavgasından ibaret olarak görür ve
sadece nefse hitap eden istekler etrafında pervane misali döner
durur.
RABBİNİ UNUTUR, kendini unutur. Vatanını unutur, milletini
unutur. Onlar düşünmeye, sevinmeye ve üzülmeye bir türlü zaman
bulamaz. Bulsa dahi buna gerek duymaz.
Şayet insan, gönül merkezli düşünür ve kendine ona göre bir
gaye veya gayeler zinciri belirleyecek olursa, o kişinin kalbi yüksek
duygu, düşünce ve amaçların peşinde koşturur durur. Hayatı bir
sınav ve HAKKI arama kulvarı olarak görür ve daima yüksek
hedefler peşinde yükselir gider.

İnsan nefsi ile dünyalı, gönlü ile hem dünyalı hem de ukbâlıdır.
İnsan nefsi ile dünya hayatının maddi ihtiyaçlarına, kalbi
ile de iki dünyanın manevi ihtiyaçlarına cevap arar.
İnsan için bunların hepsine de ihtiyaç vardır. Ancak bunlar
dan hangileri amaç, hangileri de araç mevkiinde olmalıdır.
İşte bu ayrımın doğru yapılması gerekmektedir.
Şayet bu ayrım, yolun başında iken doğru olarak yapılmaz
ise, insan içinde yaşadığı dünyanın anlam, hikmet ve gayesini
gereğince idrak edemez. Böylece bilgisiz ve bilinçsiz bir halde
çelik – çomak veya elma – armut peşinde koşturur durur.
Ölüm vakti geldiğinde, perdeler açıldığında da ne yaptığını,nasıl
yanıldığını açıkça görür, anlar, fakat artık iş işten geçmiştir.Artık
pişman olmanın, eyvah demenin faydası kalmamıştır.
Artık,
“Son pişmanlık fayda vermez” hükmüne kurban gitmiştir.
İşte o gün gelmeden önce bugünden uyanmalı ve yüksek
hedeflere gönül vermeliyiz. Basit hedefler için kendimizi ve insanlığı
feda etmekten uzak durmalıyız.
Şayet gelecek neslimize cennet gibi bir dünya bırakmak istiyorsak,
bunun temellerini bugünden atmak gerekmektedir.
Aksi takdirde yarın çok geç kalmış olabiliriz.
ALEMLERİN RABBİ(cc) BUYURDULAR Kİ:
” KİM Kİ YÜCELMEK İSTİYORSA,
BİLSİN Kİ YÜCELİĞİN TAMAMI
ANCAK ALLAH’A AİTTİR. ”
( Fatır: 35 / 10 )
” Ey iman edenler!
Peygamber sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman,
ALLAH’a ve Resulü’ne icabet edin. Ve bilin ki ALLAH, kişi ile
kalbi arasına girer. (yani kalbindekini kişiden daha iyi bilir.)
Ve siz kesinlikle O’nun huzurunda toplanacaksınız.”
( Enfal: 8/24 )

Abdülhamit TEK


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet