logo

YEDİ KİŞİ

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh)’den rivayet edildiğine
göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)
şöyle buyurdular:
“Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gü –
nünde ALLAH Teala, yedi insanı, arşının gölgesinde
barındıracaktır:
1- Adil devlet başkanı,
2- RABBİNE kulluk ederek temiz bir hayat içinde
yetişip büyüyen genç,
3- Kalbi mescidlere bağlı müslüman,
4- Birbirlerini ALLAH için sevip buluşmaları da
ayrılmaları da ALLAH için olan iki insan,
5- Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma
isteğine “Ben ALLAH’tan korkarım” diye
yaklaşmayan yiğit,
6- Sağ elinin verdiğini sol eli bilemeyecek kadar gizli
sadaka veren kimse,
7- Tenhada ALLAH’ı anıp göz yaşı döken kişi.”
( Buhari, Ezan 36 ; Müslim, Zekat 91.
Tirmizî, Zühd 53; Nesaî, Kudat )

YÜCE ALLAH(cc) BUYURDULAR Kİ:
“26- İyi iş, güzel amel yapanlara daha
güzeli ve daha fazlasıyla karşılık vardır.
Yüzlerine ne bir leke bulaşır ve
ne de aşağılanırlar.
Cennet ehli olanlar işte bunlardır.
ONLAR orada ebedî kalacaklardır.
27- Dünyada çoğunlukla kötülük
kazanmış olanlara gelince, kötülüğün
cezası da yaptıkları kötülük kadardır. Bir
de onları bir aşağılık ve eziklik kaplar.
Onlar için ALLAH’dan başka
hiçbir kurtarıcı yoktur.
Onların yüzleri karanlık gecelerden
bir parçaya bürünmüş gibidir.
İşte onlar cehennem ehlidir.
ONLAR orada ebedî kalacaklardır.”
(Yunus: 10 / 26-27 )
” (O ALLAH Kİ ) ;
Dilediğine hikmeti verir.
Kime hikmet verilmişse, gerçekten de
ona çokça hayır verilmiştir.
Bunu da ancak akl-ı selim sahipleri
düşünüp anlayabilirler.”
( Bakara: 2 / 269 )

 


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet