logo

TEMEL TERCİH

Şeytan çok akıllı, çok bilgiliydi.
Ancak bu bilgisi ve aklı onu kurtarmaya yetmedi.
ÇÜNKÜ O KİBİR, HASET, FESAT, İNAT, KİN, NEFRET VE
İHANET YOLUNU SEÇTİ.
BU KİRLİ VE HAİNCE DUYGULARI İNSANA VE İNSANİ DEĞERLERE
KARŞIYDI.
İNSANIN YÜCE BİR MAKAMDA YARATILMASINI HAZMEDEMEMİŞ,
ONA DÜŞMAN OLMAK VE İHANET ETMEK YOLUNU
SEÇMİŞTİ.
Bu olay KURANI KERİM’de özetle şöyle anlatılır:
YÜCE ALLAH (cc) insanı yaratmak, onu yeryüzüne halife
kılmak istemişti.
Bu nedenle insanın bedenini yarattı, sonra da ona kendi
ruhundan bir ruh üfledi.
Bu esnada şeytan da dahil olmak üzere tüm meleklere
“ADEM’e secde edin.” emrini verdi.

Tüm melekler saygı ve teslimiyet ile emre uydular ve
secdeye vardılar.
Ancak Şeytan ise nefsine dayandı.
Nefsinin kibir, haset ve bencillik sıfatına sırtını dayadı ve
YÜCE RABBİNE isyan etti.
YÜCE ALLAH (cc) da ona bu isyanın nedenini sordu.
O da küstahça bir tavır içinde:
“Ben ondan daha hayırlıyım.
Zira O’nu topraktan beni ise ateşten yarattın.”
cevabını verdi.
Bu beyan üzerine YÜCE ALLAH (cc) da gazaba geldi ve
YÜCE RABBİNİN HUZURUNDA küstahlık YAPAN ŞEYTANI RAHMETİNDEN VE HUZURUNDAN KOVDU.

Bundan sonra da şeytan, hatasını anlayıp özür ve af dileme
yolunu değil; ADEM’e ve onun torunlarına tuzak kurma, zarar verme
ve ihânet etme yolunu seçti.
Şeytanın bu düşmanca tercihi, kendini de tüm sülalesini de
mutlak bir felakete mahkûm etti.
Oysaki ADEM (AS) gibi o da yaptığına pişman olsaydı, tevbe
edip YÜCE RABBİNE yönelseydi kurtulması mümkün olacaktı.
Dikkatle düşünürsek, bu olayda biz insanlık alemi için alınacak
çok büyük dersler olduğunu görebiliriz.

Şayet, biz insanlar olarak bu olaydan güzel bir ders almaz isek,
ADEM(AS)’ın ve meleklerin yolunda gitmez isek,
Şeytanı dinler ve de onun peşine düşer isek,
O zaman bizim de sonumuz şeytanın sonu gibi olmaz mı?
Evet,şeytana uyup da edep ve saygıdan,insana hürmet ve
hizmetten uzak durma, insanlık alemine karşı kötülük yolunu
seçecek olursak,o zaman biz de şeytana benzemiş ve ona kardeş
olma yolunu tercih etmiş olmaz mıyız?

Peki bize yakışan tercih bu olabilir mi?
Meleklerin izinde gidip yücelmek mi, yoksa şeytanların
izinde gidip yıkılmak mı daha doğru bir tercih olabilir?
Meleklerin izinde cennete gitmek mi, yoksa şeytanların izinde
cehenneme gitmek mi daha akıllıca bir yoldur?
GÖRÜLEN ODUR Kİ; Şeytanların bütün türleri ittifak etmiş
ve insanlık âlemine karşı, korkunç bir savaş açmışlar.
Bu durumda bize düşen görev nedir?
Bir insan olarak şeytanlara mı, yoksa insanlara mı destek
vermek gerekir?
Şeytanların yanında yer alıp da insanlık âleminin yıkılışı için mi,yoksa insanların yanında yer alıp da insanlığın kurtuluşu ve yücelişi
için mi mücadele vermek gerekmektedir ?

Her şeyin en iyisine, en güzeline layık olarak yaratılan bir insan
için; insanlara karşı savaş yolunu tercih etmek doğru olabilir mi?
Buna imkan ve ihtimal var mıdır ?

Bu tarafsız ve vicdani muhakemeden sonra öyle görünüyor ki;
Şayet bütün bu tespitlere rağmen şeytanı dinleyerek insanlığa
karşı düşman olmak yolunu seçecek olursak büyük bir hatanın
içine düşmüş, kendimizi de, gelecek neslimizi de ve bütün insanlık
alemini de büyük bir felakete atmış olacağız.
Ancak akıl, kalp ve vicdanımızın sesini dinler de seçimimizi
insanlık alemine sahip çıkmak ve tüm dünyayı bir cennet
bahçesine dönüştürmek yolunda yapacak olursak o zaman,
tüm insanlık aleminin barış, huzur ve kurtuluşunda bize düşen görevi yerine getrmiş olacağız.

İşte bu şartlar karşısında tercih edilecek en makul ve en
masum davranış,bizi biz yapan ve yücelten akıl, kalp ve vicdanımıza
dönmek, onların sesini ve sözünü dikkate alarak hareket
etmektir.

İşte o zaman;
“savaşımız kime karşı, hürmet ve hizmetimiz de kime
karşı olmalıdır?”
Sorusunun doğru cevabını bulmuş ve hakikate ermiş oluruz.
NE MUTLU !
ATASI ADEM (AS)’IN YOLUNU TERCİH EDİP DE İNSANLIĞIN
BARIŞ HUZUR VE KURTULUŞU İÇİN ÇALIŞAN VE DE
BUNUNLA İKİ CİHAN SAADETİNİ KAZANANLARA.
NE YAZIK!
EZELİ DÜŞMANI ŞEYTANIN YOLUNU TAKİP EDİP DE
İNSANLIĞA ZARAR VEREN, İHANET EDEN VE DE BUNUNLA
ATEŞE DOĞRU GİDENLERE.
ALLAHIM! BİZE ATAMIZ ADEM(as)’IN YOLUNDAN
GİTMEYİ NASİB EYLE. BİZİ ŞEYTAN VE NEFSİN OYUN VE
TUZAKLARINDAN MUHAFAZA EYLE YA RABBB!
AMİN,AMİN,AMİN

Abdü’l-Hamit TEK


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet