logo

SEVGİNİN GÜCÜ

Sevgi bir çiçek gibidir.
Bu nedenledir ki, sevgi de çiçek gibi bir bakım ister.
Sevgiye sahip çıkmak, sevgiyi kazanmak büyük paralar, büyük
makamlar kazanmaktan daha önemlidir. Çünkü sevgi gönülleri, yuvaları
ve toplumları kurtarır. Sevgiden uzak olan mal, mülk ve imkân
ise gönülleri, yuvaları ve toplumları yıkar.
Sevgiye en çok layık olan varlık, bizi ve her şeyi yaratan Yüce
Rabbimizdir.
Ondan sonra Sevgili Peygamberimiz ve diğer Peygamberler
gelir.
Ondan sonra dine, insanlığa hizmet vermiş olan büyük insanlar
gelir.
Ondan sonra da anne-babamız, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız
gelir.
Ondan sonra da akraba, arkadaş, gönül, fikir ve komşu çevre –
miz gelir.
Daha sonrasında ise tüm insanlık ailesi gelir.
Ve nihayet bütün kâinat sevgimize aday olur.
ALLAH’ın yarattığı her şey, O’nun hatırı için sevgi, saygı ve hoş –
görüye layık olur.

ALLAH’ın bütün kulları hakkında iyilik düşünmek ve herkesin
iyiliğini istemek gerekmektedir.
Çünkü herkesin iyiliğe ve kendisine uzanan bir dost, bir sevgi eline ihtiyacı vardır.
Çünkü sevgi, saygı ve dostluk insan için bir hava, bir su, bir
güneş kadar ihtiyaçtır.
Bu nedenledir ki kalbimizi sevgi, saygı, şefkat, merhamet, iyi niyet
ve dostluk ile diriltmek zorundayız.
Bize karşı beklediğimiz sevgi, saygı ve hoşgörüye başkalarının
da ihtiyacı ve de hakkı vardır.
Ayrıca herkesi ve her şeyi yaratan ve de her şeye vekil
olan ancak ALLAH’U TEALA’DIR.
O halde, bütün insanlık ve varlıklar alemi ilk olarak
yüce YARATAN’IN HATIRI adına sevgi, saygı, hoşgörü
ve merhamet ekseninde ele alınmalı, bütün varlıklara ibret,
hikmet ve şefkat nazarıyla bakılmalıdır.
Bu bakış ve düşünüş biçimi AİLE HAYATINDA temel
yaklaşım biçimi olmalıdır. Bu RABBANİ bakış açısı aile
hayatının temel ilkesi olarak görülürse, aile hayatında sıkça
yaşanan hakimiyet ve üstünlük kavgasına gerek kalmamış,
mutlu bir yuva için gerekli olan anlayış, hoşgörü, iyi niyet,
sevgi, saygı ve rahmet iklimi kendiliğinden meydana gelmiş
olacaktır.
” YARATILANI HOŞ GÖRDÜM, YARATANDAN
ÖTÜRÜ.” sözü aile hayatının en temel ilkesi olarak kabul
edilecek olursa, bir çok konu temelden ele alınmış ve bir
çok yanlış anlama ve gerilimlerin önü kesilmiş olacaktır.
ALLAH(cc) NİYETİ GÜZEL VE SEVDASI YÜCE
OLANLARIN SAHİBİ VE DE DOSTUDUR.

Abdü’l-Hamit TEK


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet