logo

RAHMET ÖĞÜTLERİ

Alemlerin Rabbi olan ALLAH’Û TEÂLÂ (cc) buyuruyor ki:
1 – “İman edip de insanlığın yararına güzel ameller işleyenlere
gelince,
Rahmeti sınırsız olan ALLAH, onlar için (gönüllerde) bir sevgi
yaratacaktır.”
(Meryem: 19/96)
2 – “Mü’minler ancak kardeştirler.
Öyleyse, kardeşlerinizin arasını düzeltin ve
ALLAH’tan korkun ki merhamete eresiniz.
Ey Mü’minler!
Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın.
Belki de onlar, kendilerinden daha hayırlıdırlar.
Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar.
Belki de onlar kendilerinden daha üstündürler.
Birbirinizde kusur aramayın.
Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın.
İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir!
Kim ki tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir.

Ey iman edenler!
Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günaht.ır
Birbirinizin gizli sırlarını araştırmayın.
Biriniz diğerini arkadan çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin
etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz.
O halde ALLAH’tan korkun.
ALLAH (cc) tevbeyi kabul eden ve esirgeyendir.
Ey insanlar! Biz sizleri bir erkek ile bir dişiden yarattık.
Birbirinizle tanışmanız (anlaşıp uzlaşmanız) için de sizleri milletlere
ve kabilelere (boylara) ayırdık.
ALLAH (cc) katında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır.
(O’nu en çok ciddiye alanınızdır.)
Şüphesiz ki ALLAH (cc) (her şeyi) bilen ve (her şeyden) haberdar
olandır.
(Hucurat: 49/10-13)
3 – “Kim ki yücelik istiyorsa (bilsin ki)
yücelik tamamen ALLAH’a aittir.
Güzel söz (kelime-i tevhid) O’na çıkar.
İyi ameli de O’na yükseltir.
Kötü şeyler ile tuzak kuranlara gelince, onlar için çetin bir
azap vardır. Ve onların tuzağı bozulacaktır.” (Fâtır: 35/10)
(Zira ALLAH (cc) niyeti, sözü ve ameli güzel olanların yanında,
niyeti ve ameli bozuk olanların ise karşısındadır.
O tuzak kuranların değil, iyilik düşünenlerin yanındadır.)
4 – “ALLAH (cc) insanlara bir rahmet açtı mı onu tutan olmaz.
O’nun tuttuğunu da O’ndan başka salacak yoktur.
O mutlak yücedir ve büyük hikmet sahibidir.

Ey insanlar!
ALLAH’ın size ihsan ettiği nimetleri hatırlayın;
ALLAH’tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı
var mıdır?
O’ndan başka ilah yoktur.
Nasıl oluyor da (RABBİNİZDEN) yüz çeviriyorsunuz?”
(Fatır: 35/2-3)
5 – “Ey insanlar!
Muhakkak ki ALLAH’ın va’di haktır.
Sakın dünya hayatının (süsü ve zevki) sizi aldatmasın ve o aldatıcı
(şeytan) da, ALLAH’ın affına güvendirmek suretiyle sizi aldatmasın.
Şüphesiz ki şeytan, sizin için apaçık bir düşmandır, bu nedenle
siz de onu kendinize düşman bilin.
O, taraftarlarını alevli ateşin halkından olmaya davet ediyor.”
(Fatır: 35/4-5)
Buna karşılık insanlık aleminin RABBİ, SAHİBİ ve YARATICISI
olan ALLAH’u Teâlâ ise insanlık alemini cennete çağırıyor ve şu
daveti yapıyor:
6 – “Rabbinizden bir mağfirete (bağışlanmaya) ve genişliği
göklerle yer arası kadar olan,
takva sahipleri için hazırlanmış bulunan cennete koşun!
Onlar ki, bollukta ve darlıkta ALLAH için harcarlar,
öfkelerini yutarlar,
insanları affederler.
ALLAH da güzel davrananları sever.
Ve onlar ki, bir kötülük yaptıkları, ya da nefislerine zulmettikleri
zaman,
ALLAH’ı hatırlar ve günahlarının bağışlanmasını isterler.

Günahları ALLAH’tan başka kim bağışlayabilir?
Ve onlar, bile bile işledikleri (günahlar) üzerinde ısrar etmezler.
İşte onların mükâfatı, RABB’leri tarafından bir bağışlanma ve
altından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlerdir.
GÜZEL İŞ YAPANLARIN ÖDÜLÜ NE DE GÜZELDİR !!! ”
(Ali İmran: 3/133-136)
7 – “(Ey Rasulüm! Benim tarafımdan onlara) de ki:
“Ey nefislerine karşı (günah işlemekte), aşırı giden kullarım,
ALLAH’ın rahmetinden ümit kesmeyin.
Çünkü ALLAH, bütün günahları bağışlar.
Şüphesiz ki O, çok bağışlayan ve çok esirgeyendir.
Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün,
O’na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
Ansızın ve hiç farkına varmadığınız bir sırada, size azapm geezlden
önce RABB’inizden size indirilenlerin en güzeline uyun.”
(Zümer: 39/53-55)
Evet her kim ki,insanlık aleminin en azılı ve ezeli düşmanı olan
şeytanın davetine uyarsa cehennem ateşine girecek,
Her kim de, ezeli dostu YÜCE ALLAH (cc)’ın davetine uyarsa
cennet bahçesine ve HAKKIN RIZASINA ERECEKTİR.
Ne mutlu! Şeytanı düşman, Rabbini dost bilenlere!
Ne mutlu!
RABBİNİN DAVETİNE icâbet eden, O’na doğru gidenlere !
Ne mutlu!
Dostuna dost, düşmanına düşman olanlara.
N E YAZIK !!! ŞEYTANA DOST RABBİNE DÜŞMAN OLANLARA!
NE YAZIK!!! ŞEYTANA UYUP DÜNYAYI KANA BULAYANLARA!
NE YAZIK!!! ŞEYTANA KUL RABBİNE ASİ OLANLARA!

Abdü’l-Hamit TEK


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet