logo

RAHMET MESAJLARI

Ebu İdrîs el-Havlânî ve Ebu Zerr radıyallahu anh’tan anlatıyor:
“Resülullah aleyhissalâtu vesselâm, aziz ve celi olan Rabbinden naklen
anlattığına göre,
Rabb Teâlâ şöyle buyurmuştur:
“Ey kullarım! Ben nefsime zulmü haram ettim, onu sizin aranızda
da haram kıldım: Öyleyşse birbirinize zulmetmeyin.
Ey kullarım! Hidayet verdiklerim dışında hepiniz dâll (doğru yoldan
sapmışlar)sınız. Öyleyse benden hidayet isteyin de sizi hidayet edeyim!
Ey kullarım! Benim yedirdiklerim hariç, hepiniz açlarsınız. Öyleyse
benden yiyecek isteyin de size yiyecek vereyim!
Ey kullarım! Benim giydirdiklerim hariç hepiniz çıplaklarsınız! Öyleyse
benden giyinme talep edin de sizleri giydireyim!”
Ey kullarım! Sizler gece ve gündüz hata işliyorsunuz. Ben ise bütün
günahları affederim. Öyleyse benden mağfiret talep edin de sizleri
bağışlayayım.

Ey kullarım! Bana zarar verme mevkiine ulaşamazsınız ki bana
zarar veresiniz! Bana fayda sağlama mertebesine de ulaşamazsınız ki
bana menfaat sağlayasınız.
Ey kullarım! Şayet sizlerin öncekileri sonrakileri; insi olanları, cini
olanları hepsi de sizden en müttaki bir insanın kalbi üzere olsaydınız, bu
benim mülkümde hiçbir şeyi zerre miktar artırmazdı.
Ey kullarım! Eğer sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz, insî olanlarınız,
cinnî olanlarınız sizden en fâcir bir kimsenin kalbi üzere olsaydınız,
bu benim mülkümden zerre kadar bir eksiklik hâsıl etmezdi.

Ey kullarım! Eğer sizlerin öncekileri ve sonrakileri, insî olanları, cinnî
olanları bir düzlükte toplanıp bana talepte bulunsaydınız, ben de
her insana istediğini verseydim, bu, benim nezdimde olandan, iğnenin
denize batırıldığı zaman hâsıl ettiği eksilme kadar bir noksanlık ancak
meydana getirirdi.
Ey kullarım! Bunlar sizin amelleriniz, onarlı sizin için sayıyorum.
Sonra bunların karşılığını size ödeyeceğim. Öyleyse sizden kim bir hayırla
karşılaşırsa Allah’a hamd etsin. Kim de hayır değil de başka bir
şey bulursa, kendinden başka bir şeyi levmetmesin (kınamasın, başına
gelen kendinden bilsin).”
(Müslim, Birr 55, Tirmizî, Kıyamet 49)


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet