logo

RAHMET DİNİ

İslâm Dini, YÜCE ALLAH’ın gönderdiği dinlerin sonuncusudur.
Temel gayesi, insanlık aleminin elinden tutmak ve onları içinde
bulundukları sorunlardan ve felaketlerden çekip kurtarmaktır.
Bu nedenledir ki; İslâm Dini’nin bütün hükümlerinde sevgi,
rahmet ve hukuk hâkimdir.
Konunun daha iyi anlaşılması için İslâm Dini’nin hükümlerinde
dikkat çeken bazı özellikleri burada ele almak ve onlar üzerinde
biraz düşünmek elbette ki yerinde ve çok faydalı olacaktır.
1 – Zayıflara, çocuklara, hayvanlara ve muhtaçlara rahmetle
bakmak ve onlara rahmetle muamele etmek esastır.
2 – İbadetlerle ilgili hükümler bazı zaruretler, sıkıntılar ve zo-r
luklar karşısında ya kolaylaştırılmış ya da muaf tutulmuştur.
Namaz yolculuk anında iki rekâta düşürülmüş, hastalık durumunda
namazı oturarak kılmaya izin verilmiş, özel günlerinde bayanlar
için bir takım kolaylıklar tanınmıştır.
3 – İnsanın beden, akıl, nesil, din ve ekonomisine zarar verecek
olan bütün hareketler ya yasaklanmış, ya da sakındırılmıştır.
Bu nedenledir ki; terör, cinayet, hırsızlık, yalan, iftira, hile,
aldatmak, içki, kumar, kavga, ihanet, zulüm, hakaret, alay etmek,
kibir, haset, fesat gibi topluma ve insan sağlığına zarar veren bütün
davranışlar yasaklanmıştır.
4 – İnsana madde ve mânâ, birey ve toplum açısından fayda
verecek tüm güzel davranışlar ve ahlaki sıfatlar ya emredilmiş yada
ısrarla tavsiye edilmiştir. Bunun içindir ki; yaşlılara, hastalara, çocuklara,
bayanlara karşı sevgi, saygı ve şefkat üzere davranılması,
akrabalara maddi ve manevi yardım edilmesi, adalet üzere hareket
edilmesi ve ihtiyacı olan herkese iyilik yapılması emredilmiştir.
5 – Savaş halinde çocuklara, bayanlara, hastalara, sivillere,
hastanelere, fabrikalara, mabedlere ve din adamlarına zarar verilmesi
yasaklanmıştır.
Ayrıca savaş anında evleri, binaları, ormanları yakarak genel
bir yıkım hareketi yapmak yasaklanmıştır.
6 – Terör, fitne, fesat ve ırkçılık gibi hareketler kesin bir tavır ile
yasaklanmıştır.Bu tür oluşumların cinayetten daha tehlikeli olduğu
ısrarla beyan edilmiştir.
7 – Barış, sevgi, saygı ve iyiniyet emredilmiş, uzun süreli küsmek,
kin ve nefret beslemek, kan davası gütmek, alay etmek, aşağılayıcı
davranışlarda bulunmak ise yasaklanmıştır.
8 – Bütün insanlık aleminin, aynı ALLAH’ın kulları, aynı atanın
torunları ve aynı dünyanın yolcuları olmak cihetiyle büyük bir aile
hükmünde olduğu, bu nedenle de bütün insanlık alemi hakkında
iyi niyetli olmak gereği kesin bir hükme bağlanmıştır.
Bu özellikleri nedeniyle İslam Dini tamamen bir RAHMET DİNİ
olma özelliğine sahiptir.
*********************************************
N O T :
İslam Dini’nin bu rahmet özellikleri devletler arası çirkin oyun ve entrikalara
gözleri ve gönülleri kapatmayı gerekli kılmaz. Bu konu devleti ilgilendiren
ve üzerinde DİKKATLE durulması gereken bir MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR.
DEVLET BU KONUDA TAVİZKAR BİR TUTUM VE İHMALKAR BİR YAKLAŞIM
İÇİNDE OLAMAZ. ZİRA BÖYLESİ BİR TUTUM, TÜM ÜLKEYİ ATEŞE ATMAK
SO NUCUNU VEREBİLİR. DEVLETİN GÖREVİ İSE BÜTÜN İHTİMALLERİ HESAP
EDEREK DAİMA UYANIK VE TEDBİRLİ OLMAYI İLKE EDİNMEK, KÖTÜ GÜNLER
İÇİN DE DAİMA HAZIRLIKLI OLMAKTIR. SAVAŞ, KITLIK, İSYAN VE DEPREM HALLERİNİ
HESAP EDEREK HER AN TEDBİRLİ OLMAK DEVLET OLMANIN DOĞAL BİR
GEREĞİDİR. RAHMET BİLİNCİNİN DE RAHMET MEDENİYETİNİN DE TEMEL GEREĞİ
BUDUR.ZİRA HAYATTA BİN BİR ÇEŞİT HAL VE DURUM VARDIR. HEPSİNE
KARŞI DUYARLI VE TEDBİRLİ OLMAK AKIL VE VİCDANIN DOĞAL BİR GEREĞİDİR.

Abdü’l-Hamit TEK


2 Responses to “RAHMET DİNİ”

  1. serkan kül dedi ki:

    selmaun aleykum çok güzel konu süreli takipdeyim ama bazen geç yazılıyor

Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet