logo

RABBİMİZE DÖNMEK

Her şeyi rahmetiyle kuşatan YÜCE ALLAH(CC), bütün kullarını
da sevgi ve şefkatiyle kuşatmakta ve bütün insan ve cinleri ebedi
RAHMET VE İKRAM DUNYASINA (CENNETİNE) davet etmektedir.
Kullarının yaptığı bir iyiliği en az on misli sevap ile ödüllendirirken
işlenen günahlara da sadece misli ile karşılık vermektedir.Bunu
da yedi saat gecikmeli olarak kaydetmekte, böylece kulları için bir
TEVBE ve HAKKA DÖNÜŞ FIRSATI vermektedir.
Peki TEVBE nedir?
TEVBE: Bir insanın içinde bulunduğu gaflet ve dalalet uykusundan
uyanması ve işlediği günahlara pişman olarak YÜCE RABBİNE DÖNÜŞ YAPMASIDIR.

1 -“Abdullah İbnu Mes’ud (radıyal-lahu anh) buyurdular ki:
“Ben Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın şöyle söylediğini
duydum:
“Allah, mü’min kulunun tevbesinden, tıpkı şu kimse gibi sevinir:
“Bir adam hiç bitki bulunmayan, ıssız, tehlikeli bir çölde, beraberinde
yiyeceğini ve içeceğini üzerine yüklemiş olduğu bineği ile birlikte
seyahat etmektedir.Bir ara başını yere koyup uyur.

Uyandığı zaman görür ki,hayvanı başını alıp gitmiştir.Her tarafta
arar, fakat bulamaz. Sonunda aç, susuz, yorgun ve bitap düşüp:
“Hayvanımın kaybolduğu yere dönüp orada ölünceye kadar
uyuyayım” der. Gelip ölüm uykusuna yatmak üzere, kolunun
üzerine başını koyup uzanır. Derken bir ara uyanır. Bir de ne
görsün! Başı ucunda hayvanı durmaktadır, üzerinde de yiyecek ve
içecekleri.
(Sonra da sevincinin büyüklüğü ile şaşkına dönen) adam şöyle
der:
“Ey Allah’ım! Sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim! ”
İşte Yüce Allah’ın, (günahına pişman olan) bir kulunun tevbesinden
duyduğu sevinç, kaybolan bineğine azığıyla birlikte kavuşan bu
adamın sevincinden daha fazladır.”
(Buharî, Da’avât 4; Müslim 3; Tirmizî, Kıyamet 50) 2499.

2 – Ebü Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselam ) buyurdular ki:

“Kim güneş batıdan doğmazdan evvel tevbe ederse Allah
(onun) tevbesini kabul eder.” (Müslim, Zikr 43.)
3 – İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:
“Resuulüllah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki:
“Son nefesini vermedikçe Allah, kulun tevbesini kabul eder. “
(Tirmizî, Da’avât 103; İbnu Mâce, Zühd 30.)
4 – Ebü Musa (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu
vesselam) buyurdular ki: “Aziz ve Celil olan Allah, gündüz
günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için geceleyin elini açar.
Gece günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için de gündüz elini
açar. Bu hal, güneş batıdan doğuncaya kadar devam edecektir.”
Burada “el”, Allah’ın ihsan ve fazlından kinayedir.
(Müslim, Tevbe 32.)

5 – Hz.Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: Resülullah (aleyhissalâtu
vesselam) buyurdular ki: “İnsanoğlunun her biri hatâ işler.

Ancak hatâ edenlerin en hayırlısı tevbe edenlerdir.”

(Tirmizî, Kıyamet 50; Îbnu Mâce, Zühd 30.)

RABBİNİ arayıp bulmak için sultanlık tacını feda eden
meşhur veli İbrahim bin Ethem (KS)’e adamın birisi gelerek:
“Ey Veli! Ben kendime zulmetmiş bulunuyorum. Bana bir
iki nasihat et de onları kendime rehber edineyim.” der.
İbrahim b. Ethem ( k.s) de ona şu cevabı verir:
Eğer şu altı öğüdü kabul edersen, bir daha zarar görmezsin.
Birincisi: ALLAH’U Teâlâ’ya karşı asi olmak ya da günah işlemek
istediğin vakit, artık O’nun rızkını yeme.
Adam: “Bütün nimetlerin asıl sahibi O. Bu durumda ben rızkımı
nerden temin edeceğim.” diye sorar.
İbrahim b. Edhem (k.s) de şöyle cevap verir:
“Peki, O’nun rızkını yiyip de daha sonra da O’na asi olmak hiç
yakışık alır mı?”
İkincisi: Asi ve günahkâr olmak istediğinde HAK Tealâ’nın
mülkünden dışarı çık.
Adam: “Bunu yapmak mümkün mü? Her yer O’nun mülkü olduğu-
na göre ben nereye gidebilirim ki?” diye sorunca Hazret şöyle
cevap verir:
“Peki, O’nun mülkünde ikamet edip de O’na asi olmak hiç yakışık
alır mı?”
Üçüncüsü: Günah işlemek istediğinde, öyle bir yerde ol ki ALLAH’
u Teâla seni hiç görmesin.
Adam:“O bütün sırları bilirken,her şeyi görürken bu nasıl mümkün
olabilir?” diye sorunca Hazret şöyle cevap verir:
“ O’nun rızkını ye, O’nun mülkünde yaşa, O seni apaçık görürken
sonra da utanmadan kalk ve O’na asi ol ! Bu hiç yakışık alır mı? ”

Dördüncüsü: Canını almak için ölüm meleği geldiği vakit ona,
Tevbe etmek için ondan mühlet iste.
Adam: “Ölüm meleği bu isteğimi kabul etmez ki.” deyince Hazret
şöyle der:
“Ölüm meleğini bir an dahi uzaklaştırma imkanına sahip değilsen,
o sana gelmeden önce tevbe etme fırsatını iyi kullan ve hemen
günahlarına son ver.”
Beşincisi: Kabirde Münker ve Nekir melekleri seni sorgulamak için
geldikleri vakit, onları kendinden uzaklaştır.
Adam: “İşte buna hiç gücüm yetmez.” deyince Hazret şu cevabı
verir:
“O halde onlara vereceğin cevabı şimdiden hazırla.”
Altıncısı: Yarın kıyamet günü, “ günahkârları cehenneme atın !”
diye ferman geldiği vakit, seni de götürürlerse sakın ha gitme!
Adam: “Meleklere karşı gelmem ne mümkün!” deyince, Hazret
şöyle cevap verir:
“ O halde fırsat elde, ruh bedende iken şimdiden günahlarına tevbe
et ve bundan sonra da cehenneme götüren kötülüklerden ve ihanetlerden
uzak durmaya karar ver. Sonra da bu konuda YÜCE ALLAH’tan
yardım iste ve hayatını güzel amellerle doldur. Faydalı ve güzel bir hayat
yaşamaya çalış.
Bunun üzerine adam:
“Söylediklerin çok doğru.” der ve tevbe edip halini düzeltmeye, YÜCE
RABBİNE KARŞI SAYGILI VE İNSANLARA KARŞI DA FAYDALI
BİR KUL OLMAYA KARAR VERİR.

Abdü’l-Hamit TEK


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet