logo

KALBİN KORUNMASI

İnsanın dünya ve ahiret geleceğini belirleyen temel unsur kalbin
tercih ve sıfatlarıdır.
Şayet kalbin tercih ve sıfatları isabetli ise insanın geleceği de
ona göre güzel ve huzurlu olacaktır.
Bu nedenledir ki kalbin dirilişi, gelişimi, sağlığı, korunması, beslenme
ve arınması insan için çok büyük bir öneme sahiptir.
1- KALBİN DİRİLİŞİ:
İman, islam ve ihsan ile gerçekleşir.
2-KALBİN KORUNMASI:
Şirk, küfür ve büyük günahlardan sakınmakla gerçekleşir.
3-KALBİN ARINMASI:
Günahlarımızdan tevbe ederek YÜCE ALLAH(cc)’a YÖNELMEK,
günahların affı için bolca tevbe ve istiğfarda bulunmakla gerçekleşir.
4-KALBİN SAĞLIĞI:
YÜCE ALLAH(cc)’a karşı kulluk görevlerimizi yapmak, güzel ahlak
ilkelerine sarılmak, iyi insanlarla görüşmek, büyüklerin güzel öğütlerini
dinlemek ve onlardan ders almak suretiyle gerçekleşir.

5-KALBİN GELİŞİMİ:
Yaradılış gayesini bilmek, çirkin huylardan sakınmak, güzel huylara
sarılmak, ihlas ve ihsan şuuruna sahip çıkmak suretiyle gerçekleşir.
6-KALBİN BESLENMESİ:
Dua,zikir,fikir,şükür,sabır,tevekkül ve teslimiyet ile gerçekleşir.
7-KALBİN HUZURU:
Kalbin huzura ermesi iman, yakin, ihlas, ihsan ve zikir ile gerçekleşir.
Zikri bolca yapmak diğer unsurların da beraberinde gelmesini gerekli
kılar.Zikrin kendi içinde değişik türleri ve şekilleri vardır. Zikrin kalbe
huzur verip manevi itminana yol açtığı Kur’an-ı Kerim ile sabittir.
Bu konuda YÜCE ALLAH(cc) şöyle buyurmaktadır:
“Dikkat edin!
Kalpler ancak ALLAH’ı anmakla huzur bulur.”
( RA’D: 13 / 28 )

Her kim ki bu inceliklere dikkat edecek olursa, ahiret geleceğini sağlama almış olur.

Çünkü KALB-İ SELİME ulaşmak bunları yapmakla mümkün
olur.
Kalbi Selim için varılacak son durak cennettir.
Kalb-i Selim’e ulaşmak insan için en büyük başarıdır.
Zira böylesi bir kalb için ateşler, gül bahçesine dönüşür.
Zirâ kalb-i selimin nûru, ateşin nârını etkisiz kılar ve YÜCE
ALLAH (cc)’ın RAHMET İRADESİNİ harekete geçirir.
Nitekim Hz. İbrahim (AS), göğsünde yer alan KALB-İ SELİM ile
ateşe atılırken büyük bir tevekkül ve teslimiyet içinde:
“Hasbiyellâhü ve ni’mel-vekiil, Ni’mel-Mevlâ ve ni’men-Nasiir.”
“ALLAH bana yeter. O ne güzel bir vekil, ne güzel bir dost ve
ne güzel bir yardımcıdır.”
Tesbihini bolca okumuş, Yüce ALLAH(cc) da onun için büyük
bir ateşi çok güzel bir gül bahçesine çevirmiştir.

Yine aynı peygamber, kalbi-i selimin ahiretteki rolünü be-
yan etmek üzere açık bir söz söylemiş, Yüce RABBİMİZ de bu
sözü çok beğendiği ve onayladığı için bizlere duyurmuştur.
“Yevme lâ yenfe’u mâlün velâ benuun.
İllâ men etellâhe bi kalbin selim.”
“O gün insana ne mal, ne de evlat fayda verir.
O gün ancak, kalb-i selim işgörür.”
(ŞUARA: 26/ 88-89)

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ (sav) DE BUYURDULAR Kİ:
“Gerçek zenginlik mal, mülk çokluğunda değildir.
Bilakis asıl zenginlik kalb zenginliğindedir.”
( Buharî, Rikak 15; Müslim, zekat 130)
“Helak edici yedi büyük günahtan sakının”
Ashab-ı Kiram: “Nedir onlar ey Allah’ın Elçisi?” diye
sordukları zaman şu cevaabı vermişlerdir:
“ 1- Allah’a ortak koşmak,
2- Sihir, büyü yapmak,
3- ALLAH’ın öldürülmesini haram kıldığı
bir kimseyi öldürmek,
4- Yetim malı yemek,
5- Faiz yemek,
6- Düşmana hücum anında savaştan kaçmak,
7- Namuslu, iffetli kadınlara zina iftirası yapmaktır.”

“ALLAHIM!
BİZLERİ KALB-İ SELİME EREN, CENNETİNE GİREN,
CEMALİNİ GÖREN VE
DOSTLUĞUNA EREN KULLARINDAN EYLE.
BİZİ BİZE VE NEFSİMİZE BIRAKMA YA RABB!!! ”
AMİN,AMİN,AMİN

Abdü’l-Hamit TEK


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet