logo

KALBİN İHTİYACI

Midesinin açlığını gidermek için her yola başvuran insan, kalbinin
açlığını ve ihtiyaçlarını gidermek için de harekete geçmiyorsa,
büyük bir hata içindedir. Zira bedende olduğu gibi, kalp ve ruhun da
kendine göre bir takım istek, ihtiyaç ve gıdaları vardır.
Midenin gıdası beden için, kalbin gıdası ise bedene hayat veren
ruh için hayati bir önem arz etmektedir.
Bedenin sağlık ve gelişimi için önlem alıp ta, ona canlılık veren
ruhun sağlık ve gelişimini ihmal etmek muhakkak ki insanda bir
takım denge sorunlarının meydana gelmesine yol açacaktır.
Bedenin hukukunu vermede titizlik gösterirken, bedene hayat
veren ruhun hukukunu vermede gereken yapılmaz ise, o zaman ruh
açlığa ve hastalığa terkedilmiş olacaktır. Böyle yapan bir kimse
kendisine en büyük kötülüğü yapmış, kendi kendisine zulmetmiş
olacaktır.
Yüce ALLAH(CC) bir çok ayeti kerimede; “ALLAH (cc) onlara
zulmetmez. Ancak onlar kendilerine zulmederler.”
buyurmak suretiyle bu inceliğe ısrarla dikkat çekmiş bulunmaktadır.
İnsanı meydana getiren temel unsurlar ;
Beden, ruh, akıl, kalp ve nefs olmak üzere beş temel unsur
içinde ele alınabilir.
Bunların hepsinin de kendine göre bir beslenme ve gelişim süreci
vardır. Hepsinin de kendine göre farklı ihtiyaçları vardır.

Bunlar içinde en önemli olanı KALBİN İHTİYAÇLARIDIR.
Zira insanın ahiretini belirleyen faktör, kalbin tercih ve sıfatlarıdır.

İMAN VE KÜFÜR, TEVHİD VE ŞİRK, İHLAS VE RİYA,
YAKİN VE ŞEK, TASDİK VE TEKZİB sıfatları insanın ahiret –
teki yerini ve durumunu belirleyen temel sıfatlardır.
Bunların hepsi de kalbin istek ve tercihleri ile meydana
gelen sıfatlardır.
Bu sıfatlardan kurtarıcı olanları tercih eden bir kalb, kalbi
selim burcuna çıkmakta, ahirette de özel bir muamele görmekte,
cennete aday gösterilmektedir.
Yüce ALLAH(cc), ( Şuara:26 / 88-89) da şöyle buyurur:
“O (dehşet)l iGÜNDE NE MAL, NE DE EVLAT
FAYDA VERİR. O GÜN ANCAK KALB-İ SELİM İŞGÖRÜR.”

YÜCE ALLAH(cc) (Rad Suresi:13/28)’de de buyurmuştur ki;
” DİKKAT EDİN !
KALBLER ANCAK ALLAH’I ANMAKLA HUZUR BULUR.

Madem ki kalb tek olarak yaratılmıştır. O halde onun için
TEK HEDEF, TEK OLAN YÜCE RABBİNE YÖNELMEK VE
ONUN SEVGİ, RIZA VE DOSTLUĞUNA TALİP OLMAKTIR.
Bu kitabı okurken de bu tercih ve iradeyi dikkate almalı, iç
dünyamızın arınması ve tekamülüne özel bir önem vermeliyiz.
Zirâ ameller niyetlere göre değer yüklenmekte, insanı HAK
KATINDA YÜCE MAKAMLARA ERDİRMEKTEDİR.
Bu nedenledir ki niyetimizi güzel, temiz ve saf tutmalı,

amellerimizi de güzelleştirmeye çalışmalıyız.

Abdü’l-Hamit TEK

 

 


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet