logo

İHLAS

İhlas, temiz ve katışıksız yapmak, seçmek, samimiyet, gönülden bağlılık demektir. İbadet ve davranışları yalnız Allah’a has kılarak yapmak, başka düşüncelerden temizlenmektir.

İhlas tevhit inancının özü olduğundan, Allah’ın birliğini en güzel ve özlü biçimde  anlatan sureye “İhlas” adı verilmiştir.

İhlas riyanın zıddı olup kalbi, temizliğini bozacak düşüncelerden uzak tutmaktır. İhlas yalnızca Allah’a ibadet etmeyi gerektirir. Ayrıca Allah’ın rızasını gözeterek ibadet etmek de samimiyet ilkesinin bir gereğidir.

     İhlas, amel-i salihin temel şartı olduğundan, Allah: “Her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse, yararlı bir iş yapsın ve Rabbine yaptığı ibadete kimseyi ortak etmesin.” buyurarak ibadetlerde riya kapısının kapanmasını istemektedir.

Cüneyd Bağdadi der ki:

“İhlas kul ile Allah arasında bir sırdır. Melek onu bilmez ki sevap yazsın. Şeytan ona muttali olamaz ki ifsad etsin. Heva ve heves onu fark edemez ki kendisine meylettirsin.”

İhlas nedir? diye sordular. ” Allahu teala için yaptığınız seylerdir. İnsanlar için yaptığınız ise riyadır.” buyurdu.

eş-Şeyh Ebu’l Hasan el-Harkani

Nefehatü’l Üns, 1/427

Biz sana kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O hâlde sen de ihlâsla yalnız Allah’a ibadet et!

     (Zümer Suresi, 2. Ayet)

Sizden biriniz Allah’a kulluktaki samimiyetini     güzelleştirirse yaptığı her iyilik onun için on katından yedi yüz katına kadar çoğaltılarak yazılır…

     (Buhari, İman, 31)

İhlas;

Allah’ın buyruklarını yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmaktır.

Allah’a yönelen saygı davranışıdır.

Kişinin Allah’ın rızasını kazanmak ve teşekkür borcunu yerine getirmek için yaptığı her çeşit faaliyettir.

Kulun inandığı yüce varlığa karşı kulluk borcunu yerine getirmesidir.


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet