logo

HUZUR NEREDEDİR?

Dünyaya adanan bir hayat insana huzur vermez. Çünkü dünya
ölümlü, sınırlı ve aldatıcıdır. İnsanın istekleri ise ölümsüz, sınırsız ve kuşatıcıdır.
Dünyanın yapısı ve özellikleri insan isteklerini karşılama özelliğine
sahip değildir. Bu nedenledir ki bütün dünya dahi insana verilse,
insanın isteklerine cevap vermiş olamaz. O halde insanı doyuracak ve
ona aradığı huzur ve mutluluğu verecek hazine dünyada değildir.
ALLAH’a (cc) adanan bir hayat ise, gerçek anlamda huzur ve mutluluk
verecektir.
Çünkü insanın ruhu ALLAH’tan gelip ALLAH’a gitmekte, varlığının
gücünü ancak ALLAH’tan almaktadır. Aslına, özüne ve asıl kaynağına
adanan bir ruh ve bu ruhun yaşadığı bir hayat tabii ki farklı olacaktır.
Ayrıca Yüce ALLAH (cc) tek, ölümsüz ve ruhun tüm isteklerine
cevap verecek tek varlıktır.
Ezelde Elest Meclisi’nde Rabbi ile konuşmuş, Rabbi ile bir antlaşma
imzalamış olan ve Rabbinin güzelliğini görüp O’na âşık olan Ruh,
Rabbinden başkasında mutlu olabilir mi?
Buna imkân var mıdır?
Dünyanın sınırlarına ve ölüme meydan okuyan bir ruhu dünya ile
kandırmak veya aldatmak mümkün olabilir mi?

Abdülhamit TEK


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet