logo

GAYENİN YÜKSEK OLMASI

Gayesi yüksek olanın değeri de yüksek olur.
Bunun içindir ki insan, kendi değerini ve saygınlığını yükseltmek
istiyorsa gayesini yükseltmeye çalışmalı, basit gayelerin cazibesinden
kurtulmalıdır.
Yüksek gayeler manevi, milli ve ahlaki nitelik taşırlar. Basit gayeler
ise maddi, ferdi ve çıkarcı bir nitelik taşırlar. Basit gayeler insanın nefsine,
yüksek gayeler ise insanın kalbine ve ruhuna hitap eder.
Şayet insan, nefis merkezli düşünür ve kendine ona göre bir gaye
belirlerse; basit heveslerin, basit isteklerin peşinde ömrünü tüketir gider.
Hayatı sadece bir boğaz kavgasından ibaret olarak görür ve sadece nefse
hitap eden istekler etrafından döner durur. Kalbini, ruhunu, ahretini,
Rabbini, vatanını, milletini ve insanlığın geleceğini düşünmeye zaman
da bulamaz, buna gerek de duymaz.
Şayet insan gönül merkezli düşünür ve kendine ona göre bir gaye
veya gayeler zinciri belirleyecek olursa, o kişi yüksek duygu, düşünce
ve amaçların peşinde koşturur durur. Hayatı bir sınav ve Hakkı arama
kulvarı olarak görür ve daima yüksek hedefler peşinde yükselir gider.
İnsan nefsi ile dünyalı, gönlü ile hem dünyalı hem de urbalıdır.
İnsan nefsi ile dünya hayatının maddi ihtiyaçlarına, kalbi ile iki cihanın
manevi ihtiyaçlarına cevap arar.
İnsan için bunların hepsine de ihtiyaç vardır. Ancak bunlardan
hangileri amaç, hangileri de araç mevkiinde olmalıdır. İşte bu ayrımın
doğru yapılması gerekmektedir. Şayet bu ayrım yolun başında doğru
yapılmaz ise insan; nerede, niçin, ne adına ve kimin için yaşadığını
bilemez. Böylece bilgisiz ve bilinçsiz bir yaşayış ile çelik çomak peşinde koşturan gider.

Ölüm vakti geldiğinde, perdeler açıldığında da ne yaptığını, nasıl
yanıldığını açıkça görür, anlar, fakat artık iş işten geçmiştir. Artık pişman
olmanın eyvah demenin faydası kalmamıştır.

Artık, “Son pişmanlık fayda vermez” hükmüne kurban edilmiştir.
İşte o gün gelmeden bugünden uyanmalı ve yüksek hedeflere gönül
vermeliyiz. Basit hedefler için kendimizi ve insanlığı feda etmekten
uzak durmalıyız.

 

Abdü’l-hamit TEK


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet