logo

Archive for the ‘Suküt lehcesi’ Category:

ASIL HÜRRİYET

– İnsanlar yüreklerini saran sevgi ve korkularının kölesidirler. Bu nedenledir ki seven ve korkan bir kalb için kölelikten kurtuluş mümkün değildir.Ancak köleliğin en onurlu ve en saygın olanını tercih etmek mümkündür. İnsan için hakiki hürriyet de ancak bu köleliğin içinde gizlidir. Biraz daha açmak gerekirse şöyle demek mümkündür: İnsan için gerçek hürriyet, sevgi ve korkuların en yücesine gönül vermektedir. Sevgilerin en yücesi, ALLAH (cc) sevgisi, Korkuların da en yücesi, ALLAH (cc) korkusudur. O HALDE İNSAN İÇİN ASIL HÜRRİYET ALLAH SEVGİSİ İLE ALLAH KORKUSUNDA GİZLİDİR. Zira bu duygular insanı nefsın zincirlerinden kurtaran en etkili unsurlardır.Nefsin kendine has zincirleri ve zindanları verdır.
Devamını Oku


BÜYÜK YANGIN

Tarihe dikkat ve ibretle baktığımız vakit görüyoruz ki; İnsanlık âlemi, ne zaman ki akıl almaz sorun, sıkıntı ve problemler girdabına düşecek olursa, YÜCE ALLAH (cc) kullarına olan sevgi ve şefkatini hemen ortaya koymuş ve katından bir RAHMET ELÇİSİ göndermiştir. Bugün de insanlık aleminin içine düştüğü sorun, sıkıntı ve problemlere dikkatle baktığımız vakit; insanlık âleminin her açıdan büyük bir yangına düşmüş olduğunu görürüz. Öyle ki; dünya çapında insanlık âlemi fert, aile, toplum ve devlet açısından akıl almaz sorunların kucağında âdeta çırpınmakta, âdetâ imdat çığlıkları atmaktadır. Hangi alana küresel düzeyde vicdan ve insaf penceresinden baksak, her alanda kocaman bir yangın ve felâketler
Devamını Oku


KÜRESEL VİCDAN

İnsanların hayatına ve davranışlarına yön veren en temel etken, temel tercihleri ve temel bakış açılarıdır. Temel tercihleri ve bakış açıları doğru olmayan bir insanın doğru ve sağlıklı bir sonuca varması da mümkün değildir. İçinde yaşadığımız dünyayı büyük bir yangın alanına dönüştüren en temel etken de, temel tercih ve bakış açılarında düşülen akıl almaz hatalardır. İnsanların temel tercih ve bakış açılarını belirlemede rol alan bir çok neden vardır. Bunları dünya ve ahiret anlayışı, alınan eğitim tarzı, dini değerler, dini anlama ve yorumlama biçimi, örnek alınan rol modeller, aile çevresi, arkadaş çevresi, mensubiyet duygusu, benimsenen gaye ve metodları bunlar arasında saymak mümkündür.
Devamını Oku


RAHMET İNSANI

Varlıkların en yücesi, en büyüğü ve en üstünü muhakkak ki ALLAH’Û TEÂLÂ (cc)’dır. ZİRA; ALLAH’u TEALA her şeyin tek sahibi, yaratanı, yöneteni ve koruyanıdır. O’ndan başka hiç kimse bu sıfatlara sahip değildir. Olmasına da imkan ve ihtimal yoktur. Bu nedenledir ki; en büyük, en yüce ve her açıdan eşsiz olan tek varlık ancak ve ancak ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH’Ü TEALA’DIR. En büyük ve en güzel olan YÜCE ALLAH’IN bir takım isim ve sıfatları vardır. YÜCE ALLAH (cc)’ın ahlakî sıfatlarından Rahmet ve mağfiret sıfatı, diğer tüm sıfatlarından daha önde ve daha da üstündür. Nitekim her sûrenin ve her işin başında besmele
Devamını Oku


KALBİN KORUNMASI

İnsanın dünya ve ahiret geleceğini belirleyen temel unsur kalbin tercih ve sıfatlarıdır. Şayet kalbin tercih ve sıfatları isabetli ise insanın geleceği de ona göre güzel ve huzurlu olacaktır. Bu nedenledir ki kalbin dirilişi, gelişimi, sağlığı, korunması, beslenme ve arınması insan için çok büyük bir öneme sahiptir. 1- KALBİN DİRİLİŞİ: İman, islam ve ihsan ile gerçekleşir. 2-KALBİN KORUNMASI: Şirk, küfür ve büyük günahlardan sakınmakla gerçekleşir. 3-KALBİN ARINMASI: Günahlarımızdan tevbe ederek YÜCE ALLAH(cc)’a YÖNELMEK, günahların affı için bolca tevbe ve istiğfarda bulunmakla gerçekleşir. 4-KALBİN SAĞLIĞI: YÜCE ALLAH(cc)’a karşı kulluk görevlerimizi yapmak, güzel ahlak ilkelerine sarılmak, iyi insanlarla görüşmek, büyüklerin güzel öğütlerini dinlemek
Devamını Oku


KADIN VE ERKEK

Kadın insanlık âleminin anası, erkek ise atasıdır. Kadın, Havva anadaki analık makamını ve bu makamın kutsiyetini kıyamet kopana kadar üzerine almıştır. Erkek ise Adem atadaki makamı ve bu makamın kudsiyetini üstlenmiştir. Kadın, insan neslinin yaratılması ve devamında araç kılınan ve İLAHİ RAHMETLE kuşatılan RAHMANİ bir vesiledir. Erkek ise kadın için yakın bir koruyucu, vefalı bir yardımcıdır. Kadın ile erkek, bir elmanın iki yarısı gibidir. Kadın da erkek de tek başına adeta yarım hükmündedirler. Ancak uygun koşullarda evlenmesi, evliliğin zorluk ve sorumluluklarını üstlenmesi, evliliğin getirdiği dini ve vicdani hükümlere tabi olması ve de bunlara uymaya başlaması durumunda ruhsal açıdan ve de
Devamını Oku


BÜYÜK ARAYIŞ

İnsanların tamamına dikkatle ve gözlemci ruhuyla bakıldığı vakit görülür ki; tüm insanlık âlemi bir koşturmaca, bir arayış içindedir. İnsanlık âlemi ya temel hayat ihtiyaçları için , ya da gizli bir has – ret ve özlemi gidermek için bir arayış, bir koşturmaca içindedir. Şayet temel ihtiyaçları karşılamak sorunuyla karşı karşıya ise, maddi ve acil olan temel ihtiyaçların giderilmesi için bir arayış, bir mücadele içindedir. Şayet temel ihtiyaç sorununu aşmış, refah düzeyini biraz yükseltmiş ise, bu sefer de refah vasıtalarında bir kalite arayışına girmektedir. Örneğin elindeki ev, araba, telefon, bilgisayar ya da başka bir aracın ilk fırsatta kalitesini yükseltme hevesine girmektedir. Böyle
Devamını Oku


BÜYÜK SEVGİ

Dikkatle incelendiği vakit görülür ki; Kâinatın yaratılmasına yol açan en temel neden SEVGİDİR. YÜCE ALLAH (cc) tüm kâinatı insan için, insanı da kendisi için yaratmıştır. YÜCE ALLAH (cc), daha insanı yaratmadan önce meleklere ondan bahsetmiş ve insanı kâinata sultan kılacağını ilan etmiştir. Hatta melekler, insan neslinin dünyada işleyebileceği günah ve cinayetleri dile getirmek suretiyle, insan adına taşıdıkları büyük kaygıyı ifâde etmişler; YÜCE ALLAH (cc) da onlara, bu konuda çok anlamlı cevaplar vermiştir.(1) Buradan görülen odur ki; YÜCE ALLAH (cc) daha yaratmadan önce insana en yüksek makam ve rolü yüklemiş ve onu sevgi temeli üzerine yarattığını tüm alemlere ilan etmiştir. Hatta
Devamını Oku


RAHMET HAZİNELERİ

Hazine kavramı, tarih boyunca insanların aklını ve kalbini etkileyen bir kelime olmuştur. Zira onun içinde insanın nefsine, hayal ve isteklerine bir çare, bir çözüm vardır. Büyük paralara sahip olmakla tüm sorunlarını kökten çözeceğine ve tüm sıkıntılardan bir anda kurtulacağına inanan ve böyle uman insanoğlu, ya bir hazine ya da bir sürpriz peşinde hayallerini koşturur durur. Ancak ne zamanki kazara bir hazine veya bir sürpriz kendisine vuracak olursa, o zaman da ya aklını, ya dengesini, ya ailesini ya da çevresini kaybeder. Paradan beklediği saadeti bulamadığı gibi elindeki nimetleri de kaybeder. Peki, nedir bu gizemli olayların sırrı? Nedir insanın bu hayalleri ve
Devamını Oku


RAHMET DAMLALARI

Alemlerin Rabbi, Sahibi ve Maliki olan YÜCE ALLAH (cc) tüm âlemleri sevgi ve rahmetiyle yaratmış, insanı da evrene sultan kılmıştır. Ancak buna rağmen akan zaman içinde şaşıran ve doğru yoldan ayrılan insana, her fırsatta bir elçi, bir kitap göndermiş, onu tehlikelere karşı uyarmıştır. Bugün de birçok konularda yolunu şaşıran insana dostça hitap eden ve onu kötülüklerden korumaya çalışan taraflar üstü vicdani ve ilâhî bir uyarıya ihtiyaç vardır. Öyle bir uyarı ki, okuyup düşündüğü vakit insana kendisinin, toplumunun ve asrının içinde bulunduğu değişik boyutları, tehlikeleri ve felâketleri göstersin. Hesap dışı hesapları, hesap üstü hesapları ve bir de İLAHİ HESAPLARI insana açık
Devamını Oku


İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet