logo

Archive for the ‘Suküt lehcesi’ Category:

RAHMET İLAHI

Tüm kainatı RAHMAN VE RAHİM ismi ile kuşatan ve bütün alemlerin RABBİ ve de SAHİBİ olan Yüce ALLAH(CC) bizlere hitaben buyurdular ki : – “Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır.” (Âraf: 7/156) – “(ALLAH), RAHMAN (ismi ile) arşı (tüm kainatı) kuşatmıştır.” (Tâhâ: 20/5) Bizi yaratan YÜCE ALLAH(cc), bizi dünyaya getiren annemizden daha şefkatli, daha merhametli ve daha da yakındır. Bunun içindir ki, bizi yaratmakla kalmamış; bize en güzel sûreti ve sîreti(1) vermiş, bizi evrene sultan kılmış ve bizim rızkımızı da -bi zimle birlikte yaratmıştır. Bunun için de, bizi annemizin karnında yaratırken annemizin vücudunu süt fabrikasına, kalbini de sevgi ve şefkat denizine
Devamını Oku


HİKMET NEDİR?

HİKMET; okuduğumuz, gördüğümüz veya işittiğimiz vakit iç dünyamızda güzel ve olumlu bir uyanış, gelişim ve yükselişe yol açan anlam yüklü söz, fiil ve davranışlardır. HİKMET; duygu, düşünce ve davranışlarımızda gelişme ve yücelmeye yol açan sesli, sözlü veya yazılı olan bütün mesajlardır. Bazı hallerde içimize doğan ve bizi rahatlatıp gözümüze nur,gönlümüze huzur veren bütün duygu, düşünce ve sezgilere de HİKMET denir. HİKMET iki kısma ayrılır: 1- VEHBİİ HİKMET: İman,amel,ihlas ve ihsan sonucunda Yüce ALLAH’ın özel bir ikrâmı olarak kalbe ilham edilen bilgi, fikir ve güzel düşüncelerdir. 2- KESBİİ HİKMET: İnsanın okuyup düşünmesi veya araştırması sonucunda Yüce ALLAH(cc) tarafından akla ihsan, kalbe
Devamını Oku


O ALLAH Kİ !

YÜCE ALLAH(cc) BUYURDULAR Kİ: ” BİLİNİZ Kİ; kalpler, ancak ALLAH’ı anmakla huzur bulur.” ( Ra’d Suresi: 13 / 28 ) ”O ALLAH Kİ ; -O’ndan başka ilah yoktur. – O daima diri, tüm varlığı koruyup gözetendir. – O’nu ne bir dalgınlık tutar, ne de bir uyku. – Göklerde ve yerde olan her şey ancak O’na aittir. -O’nun izni olmadan O’nun huzurunda şefaat edecek kim vardır? – O onların önlerinde ve arkalarında (insanların geçmişinde ve geleceğinde) ne varsa hepsini bilir. – (İnsanlar) O’nun ilminden O’nun dilediği miktardan başka hiçbir şeyi kavrayamazlar. – O’nun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kuşatmıştır. – Onları
Devamını Oku


MELEKLERİN DUASI

Kendinizi ve bütün sevdiklerinizi meleklerin koruyucu ve yüceltici DUA İKLİMİNE çekip almak ve onların duası ile iki cihan saadetini yakalamak ister misiniz? Şayet cevabımız evetse, aşağıdaki yazıyı dikkatle okumak ve de gerekli dersi almak gerekmektedir. “Arş’ı taşıyan ve onun çevresinde RABLERİNİ hamd ederek tespih eden (melekler)ler, O’na inanırlar ve inananlar için bağışlanma diler (şöyle dua ederler): “EY RABBİMİZ ! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yolunda gidenleri bağışla ve onları cehennem azâbından koru.” “Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da, kendilerine vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz ki
Devamını Oku


KURTULMAK İÇİN

Ülkeleri ve toplumları kurtaran temel fikirler, ilk önce beyinlerde yeşerir, gönüllerde kök salarlar. Güzel ve saygın olan duygu, düşünce ve hayaller, önce gönülleri diriltmek ve imâr etmekle işe başlarlar. Daha sonra da çevreye güller ve değişik değişik çiçekler uzatırlar. Güzel olan duygular, güzel olan düşüncelere; onlar da güzel olan davranış ve faaliyetlere kapı açarlar. Esasında yapılan iş, amel ve eylemlere değer kazandıran te – mel unsur da bu düşünce ve niyetlerdir. Ne zaman ki iş, davranış ve faaliyetler güzel gaye ve güzel bir plana göre şekillenir, iyi bir düzene girerlerse, işte o zaman faaliyetler güzel bir başarıya ve verimli bir
Devamını Oku


KALP VE NİYET

ALEMLERİN RABBİ(cc) BUYURDULAR Kİ : ” O GÜN NE MAL, NE DE EVLAT FAYDA VERİR. O GÜN ANCAK KALB-İ SELİM İŞ GÖRÜR.” ( Şuara : 85 / 88 – 89 ) “Şüphesiz ki ALLAH(cc), kötülük yapmaktan sakınan ve iyilik yapmaya çalışan kimselerle beraberdir.” ( Nahl: 16 / 128 ) “Kim ki yücelmek istiyorsa bilsin ki; şan, şeref ve yüceliğin tamamı ancak ALLAH’I NDIR. G ÜZEL SÖZLER, ancak O’na yücelir. Salih ameli de ancak GÜZEL SÖZLER YÜCELTİR. ” ( Fatır:35 / 10 ) “KİM Kİ ALLAH’A SIMSIKI BAĞLANIRSA; MUHAKKAK Kİ O, DOSDOĞRU BİR YOLA İLETİLMİŞTİR.” ( Ali İmran: 3 / 101
Devamını Oku


ÇOCUK İSTİSMARI

Çok değerli okuyucularım ne acıdır ki yine çocuklarımızla ilgili acı olaylarla yüz yüzeyiz. Çocuk istismarını ve çocuk ilmihalini İslam Dini açısından çocuk mahremiyeti adı altında farklı bir bakış açısıyla inceleyeceğiz. İslam mahremiyete, yani kişiler arası bedensel sınırların muhafaza edilmesine büyük önem verir. Ev içindeki mahremiyet konusunda dahi bir takım prensipler koyan dinimiz, Müslüman’ın aile hayatını tam bir emniyet altına alarak hissi ve ahlaki dejenerasyonların önüne geçmeyi hedefler. Bu sebeple hem ferdin hem de sosyal hayatın korunması adına, mahremiyete ait pek çok hükümler koymuştur. MAHREMİYET NEDİR? Mahremiyet, “haram” kelimesinden gelir ve “haram olma hali” demektir. Herhangi bir şey yasaklanmışsa onu yapmak haramdır. Bu haram olan şey
Devamını Oku


ASIL HÜRRİYET

– İnsanlar yüreklerini saran sevgi ve korkularının kölesidirler. Bu nedenledir ki seven ve korkan bir kalb için kölelikten kurtuluş mümkün değildir.Ancak köleliğin en onurlu ve en saygın olanını tercih etmek mümkündür. İnsan için hakiki hürriyet de ancak bu köleliğin içinde gizlidir. Biraz daha açmak gerekirse şöyle demek mümkündür: İnsan için gerçek hürriyet, sevgi ve korkuların en yücesine gönül vermektedir. Sevgilerin en yücesi, ALLAH (cc) sevgisi, Korkuların da en yücesi, ALLAH (cc) korkusudur. O HALDE İNSAN İÇİN ASIL HÜRRİYET ALLAH SEVGİSİ İLE ALLAH KORKUSUNDA GİZLİDİR. Zira bu duygular insanı nefsın zincirlerinden kurtaran en etkili unsurlardır.Nefsin kendine has zincirleri ve zindanları verdır.
Devamını Oku


BÜYÜK YANGIN

Tarihe dikkat ve ibretle baktığımız vakit görüyoruz ki; İnsanlık âlemi, ne zaman ki akıl almaz sorun, sıkıntı ve problemler girdabına düşecek olursa, YÜCE ALLAH (cc) kullarına olan sevgi ve şefkatini hemen ortaya koymuş ve katından bir RAHMET ELÇİSİ göndermiştir. Bugün de insanlık aleminin içine düştüğü sorun, sıkıntı ve problemlere dikkatle baktığımız vakit; insanlık âleminin her açıdan büyük bir yangına düşmüş olduğunu görürüz. Öyle ki; dünya çapında insanlık âlemi fert, aile, toplum ve devlet açısından akıl almaz sorunların kucağında âdeta çırpınmakta, âdetâ imdat çığlıkları atmaktadır. Hangi alana küresel düzeyde vicdan ve insaf penceresinden baksak, her alanda kocaman bir yangın ve felâketler
Devamını Oku


KÜRESEL VİCDAN

İnsanların hayatına ve davranışlarına yön veren en temel etken, temel tercihleri ve temel bakış açılarıdır. Temel tercihleri ve bakış açıları doğru olmayan bir insanın doğru ve sağlıklı bir sonuca varması da mümkün değildir. İçinde yaşadığımız dünyayı büyük bir yangın alanına dönüştüren en temel etken de, temel tercih ve bakış açılarında düşülen akıl almaz hatalardır. İnsanların temel tercih ve bakış açılarını belirlemede rol alan bir çok neden vardır. Bunları dünya ve ahiret anlayışı, alınan eğitim tarzı, dini değerler, dini anlama ve yorumlama biçimi, örnek alınan rol modeller, aile çevresi, arkadaş çevresi, mensubiyet duygusu, benimsenen gaye ve metodları bunlar arasında saymak mümkündür.
Devamını Oku


İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet