logo

BÜYÜK SORUN

1. “Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri âyetlerimden
(Hakk’â ileten açık gerçeklerden) uzaklaştıracağım. (Kibirlerini
gerçeklerin önüne çekilmiş bir perde kılacağım. Onlar da yan-
lışlara kilitlenip kalacaklar.)”
(Araf: 7/146)
2. “Kibirlenen, ( baskı,tehdit ve şantajlarla, sert ve kırıcı
davranışlarla; gönülleri yıkarak, moralleri bozarak ) zorbalık
yapan her bir kimsenin kalbine ALLAH mühür vurur.”
(Mü’min: 40/35)
3. “Ey inananlar!
Sakın ha bir toplum, başka bir toplumu alaya almasın. Belki
de onlar, kendilerinden daha hayırlıdırlar.
Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar. Belki de onlar,
kendilerinden daha hayırlıdırlar.
Birbirinizi aşağılayarak kınamayın.
Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın.
İmandan sonra kötü isimle çağrılmak ne de kötü bir davra-
nıştır.
Kim (bu günahlardan) tevbe edip (RABBİNE dönmez ise)
işte onlar, zalimlerin tâ kendileridir.”
(Hucurat: 49/11)
4. “Ey İman Edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü
zannın çoğu (kötü zan ve vesveseye dayananlar) günahtır.
(Çünkü bunların çoğu asılsız vehimlerdir.) Birbirinizin kusur-
larını sakın ha araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiş
tirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?
İşte bundan tiksindiniz (değil mi?) O halde ALLAH’dan korkun.
Şüphesiz ki ALLAH (cc) tevbeleri kabul eden ve günahları
bağışlayandır.” (Hucurat:49/12)
5. “RABBİNİZ şöyle buyurdu:
“Siz bana dua ediniz ki, ben de sizin duânızı kabul edeyim.
Kim ki bana kulluk etmekten (dua ve niyaz ile bana yö-
nelmekten) büyüklenerek yüz çevirecek olursa, işte onlar aşa
ğılanmış olarak cehennem ateşine gireceklerdir.”
(Mü’min: 40/60)
6. “Durmadan mal toplayıp da onu tekrar tekrar sayan
(dünya hırsı ile kendini ve vicdâni değerlerini kaybeden), in-
sanları da arkadan dili ile çekiştirip duran, yüzüne karşı da in-
sanlarla alay eden (böylece başkalarının onurunu yıkan, kalbini
kıran, saygısız) kimselerin vay haline!”
(Hümeze: 104/1-2)
7. “İşte ahiret yurdu (cennet!)
Biz onu yeryüzünde büyüklenmek ve fesat çıkarmak iste-
meyenlere veririz.
“Güzel son (kötülük, fitneve fesat çıkarmaktan) sakınan-
lara ait olacaktır.”
(Kasas: 28/83)
Şeytanın “Ben insandan daha üstünüm.” diyerek kibir ve büyüklenme
yolunu tutması ve secde emrine başkaldırması sonucu
YÜCE ALLAH’ın sınırsız olan rahmetinden kovulmasını da dikkate
alacak olursak; kibrin insan için dünyada da ahirette de çok büyük
bir tehlike, dibi görünmez bir çukur olduğunu kolayca anlayabiliriz.
İnsan, kibir ve büyüklenme hissi ile Yüce RABBİNİN sınır-
sız rahmetinden kovulmakta, iç dünyasındaki dipsiz bir çukura
düşmekte ve iki dünyayı da kendisine zindan etmektedir.
Kibir öyle gizli, öyle sinsi bir çukurdur ki, ilim ve ibadet ehli olanlar
dahi ondan kurtulmakta büyük bir zorluk çekmektedirler. Bu nedenledir
ki; kibir karşısında herkesin kendisini ciddi bir denetim altında
tutması gerekmektedir.
Peki kibir nedir?
KİBİR: insanlara karşı kendini çok büyük ve yüce olarak;
insanları da hor, hakir ve aşağı olarak görmek demektir.
KİBİR: dîni, ilmi, ahlâki ve hukûki gerçekler karşısında bü-
yüklenmek ve bu gerçekleri inkâr etmek veya bu gerçekleri
aşağılamak demektir.
Bu iki davranış da insanı Yüce RABBİ ile karşı karşıya ge-
tiren ve insana iki dünyayı da zindan eden çok tehlikeli dav-
ranışlardır.
Bu nedenledir ki; kibir sıfatından sakınmak, insan için
kurtuluşun en temel şartlarından bir tanesidir.
Öyle bir şart ki; kibir sahibi olan bir kimse için iki dünyada da
cennetin kapıları kapanmakta, cehennemin kapıları ise sonuna kadar
açılmaktadır.
O halde; kibir elbisesinden arınmak, cennete varan yol-
da atılacak ilk adım olacaktır. Dünya ve ahiret yangınlarından
kurtulmak, kendimizle, RABBİMİZLE, insanlarla ve tüm kâinat
ile barışmak, güzel bir geleceğe adım atmak istiyor isek, kibir
denen çukuru ya doldurmak, ya da üzerini iyice kapatmak bir
zarûret olarak görünmektedir.
Aksi durumda şeytanı da içine çekip alan bu kara delik (dip-
siz çukur), insanı da içine çekip alacak ve insana hayatı bir zin-
dan, bir felaket ve bir cehennem kılacaktır.
“ALLAH’ım!
Bizleri nefs ve şeytanın sıfatlarından SEN koru!
Bizi bize ve nefsimize terk etme.
Bizi kibir, haset, fesat ve hırs tuzaklarına karşı yalnız bı-
rakma!
Biz SANA inanıyor, içimizdeki ve çevremizdeki tuzaklar
karşısında SANA güvenip dayanıyoruz.
Bizleri iki dünyada da SEN koru Ya RABB!”
Amin, Amin, Amin.

Abdü’l-Hamit TEK


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet