logo

AİLE NEDİR ?

Toplumları oluşturan temel yapı taşları ailelerdir. Şayet aileler mutlu
ve huzurlu olursa bu durum çocuklara, taraflara, komşulara ve tüm
çevreye yansıyacaktır. Bu da huzurlu ve barış içinde ki bir topluma kapı
açacaktır.
– Aile bir insan ocağıdır. Orada insanlar doğar, büyür, gelişir ve
insan olurlar.
– Aile ve bir huzur yuvasıdır. Orada insanlar dışarıda bulamadığı
huzur ve mutluluğu yakalarlar.
– Aile çocukların cennetidir. Çocuklar orada gıda ile bedenlerini
sevgi ve şefkat ile de ruhlarını beslerler.
– Aile bir paylaşım ve yardımlaşma kurumudur. Orada yer alan
herkes birbirinin ihtiyacını karşılamakta, hepsi de bir boşluğu doldurmaktadırlar.
– Aile bir sevgi yumağıdır. Orada eşler arasında, çocuklarla annebaba
arasında ve birde kardeşler arasında gözle görünmeyen gizli bir
bağ vardır. Kalpleri birbirine bağlayan bu gizli bağ sevgi bağıdır. Bazen
kopar gibi dur, bazen kopar, ancak onlar daha sonra tekrar bir araya
getirilir ve bağlanır. Bu sevgi ve saygı bağını korumak ve ondan bir
sevgi yumağı yapmak gerekir. Bunu yapmak mümkündür ve bunun
sevabı da kelimelere sığmayacak kadar büyüktür.
Örneğin ailede eşlerin birbirine sevgiyle nazar etmesi ve birbirinin
elini sevgiyle tutmaları halinde tüm günahları dökülmektedir.
Evlatların anne-babalarına sevgi, saygı ve şefkatle nazar etmeleri
halinde bir hac, bir umre sevabı kazanılmaktadır.
Çocuklarına sevgi ve şefkatle nazar eden ve onların ihtiyacını karşılayan anne-baba Allah’ın Rahmetiyle kuşatılmaktadır.
Kardeşler arasında sevgi ve yardımlaşma olursa melekler onlara
dua ederler.
Bu nedenledir ki; yuvada sevgi, saygı, şefkat ve merhamet gibi
yüksek duyguları mutlaka korumalı ve yaşanan sorunları bahane ederek
onların yok olmasına izin verilmemelidir.
Aile içi tartışmalarda üstün gelmek uğruna ALLAH’ın ve meleklerin
gücenmesine fırsat verilmemelidir.
Şayet bir anne baba evlatlarının hatırı için birbirlerinin sıkıntılarına
katlanır, kaderlerine razı olur ve sabır ipine yapışacak olurlarsa, Yüce
ALLAH (cc) de onların günahlarını eritir, derecelerini artırır, makamlarını
yüceltir. Zira onlar günahsız, minicik yavrular veya evlatlar hatırına
birbirlerinin sıkıntılarına katlandılar, sabrettiler. Yüce Allah (cc) da bu dünyada çekinle sıkıntıları ahret için kefaret olarak değerlendirir.

 

Abdü’l-hamit TEK


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet