logo

RAHMET ÖZELLİKLERİ

Küresel açıdan baktığımız vakit görürüz ki;
Bütün dinlerin ortak gayesi barış, huzur ve rahmettir.
Bütün dinler insanları iyi niyet, sevgi, saygı ve dayanışmaya dâvet
ederler.
Bütün dinler insanlara edep, hayâ ve hukuku tavsiye ederler.
Bu nedenledir ki, dini değerleri bahane ederek küresel barış,
huzur, güvenlik ve yardımlaşmayı bozmaya çalışmak doğru değildir.
Bu nedenledir ki, dini değerleri esas alarak şiddet ve terör yoluna
başvurmak doğru değildir.
Bu nedenledir ki; dinler arası çatışmaya yol açacak yorum, beyan
ve iddialarda bulunmak değildir.
Bu meyanda olmak üzere, tüm dinlerin kendilerine has özellikleri
vardır.
Tabii ki YÜCE ALLAH (cc)’ın gönderdiği son din olan İslam Dini’nin
de kendine has RAHMET ÖZELLİKLERİ olacaktır.
Biz de burada,bu özellikleri maddeler halinde sıralamayı uygun
görmekteyiz.
Ta ki böylece, İslam Dini’nin “Küresel Barış ve Rahmet Medeniyeti”
ne katkı gücünün ne olduğu iyice belli olsun.

1 – İSLAM DİNİ; bir RAHMET DİNİDİR.
Bu nedenledir ki;YÜCE ALLAH (cc)
son elçisi Hz. MUHAMMED (SAV)’i;
“Alemlere Rahmet” olarak göndermiştir.
2 – İSLAM DİNİ, bir sevgi dinidir.
Bu nedenledir ki;YÜCE ALLAH (cc)
tüm insanlık âlemini sevgi ve şefkatle kucaklamış,
mü’minlerin yüreğini de ALLAH (cc) sevgisiyle doldurmuştur.
3 – İSLAM DİNİ; bir saygı dinidir.
Bu nedenledir ki; Hz. MHAMMED (SAV) Efendimiz;
“Büyüklerine saygı, küçüklerine şefkat göstermeyen bizden değildir”
buyurmuşlardır.
4 – İSLAM DİNİ, bir barış dinidir.
Bu nedenledir ki; ALLAH’U TEÂLÂ (cc) bütün müminlere hitaben:
“Ey MÜ’MİNLER! Hepiniz topluca barışa giriniz.” buyurmuştur.
5 – İSLAM DİNİ; bir hukuk dinidir.
Bu nedenledir ki; İslam Dini, kul hukukuna özel bir önem
vermiştir.
6 – İSLAM DİNİ; bir güzel ahlak dinidir.
Bu nedenledir ki; Hz. MHAMMED (SAV) Efendimiz;
“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
buyurmuşlardır.
7 – İSLAM DİNİ; bir hikmet dinidir.
Bu nedenledir ki; YÜCE ALLAH (cc)’ın, gönderdiği son kitap
Kur’an-ı Kerim’in ve son elçi Hz. MUHAMMED’in (SAV) bir diğer
isimleri de “El-Hakîm”-dir.

Son elçinin (SAV) şu sözü de bu sıfata bir şahittir.
“Hikmet, müminin yitik malıdır, nerde bulursa almalıdır.”
8 – İSLAM DİNİ; bir medeniyet dinidir.
Bu nedenledir ki; YÜCE ALLAH (cc):
– “İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, kötülük ve
düşmanlık konusunda yardımlaşmayın.”
( Maide: 5 / 2 )
– “Şüphesiz ki ALLAH(cc) adaletle, iyilik yapmakla ve
yakınlara yardım etmekle emretmiştir.
Hayâsızlık, kötülük ve azgınlıktan sizi sakındırmıştır.
(ALLAH) size bu şekilde öğüt veriyor,
ola ki düşünüp öğüt alasınız diye.”
( Nahl: 16 / 90 )
beyanlarında bulunmuştur.
Şu halde, bu temel sıfatları dikkate almadan İslâm Dîni hakkında
yorum ve hükümlerde bulunmak, isabetten çok hataya sevk
edecektir.
Rahmet ilahı, Rahmet Elçisi ve Rahmet Dini’ni Rahmet Ölçülerinin
dışında anlamak ve yorumlamak, tabii ki Dinin özüne ve esas
amacına zıd düşmüş olacaktır.
YÜCE ALLAH(cc) BUYURDULAR Kİ:
“ (EY İNSANLAR!)
RABBİNİZİN mağfiretine ve
takvâ sahipleri için hazırlanan,
genişliği gökler ile yer arası kadar (büyük) olan
cennete koşun!

ALLAH (cc) da güzel davranışta bulunanları sever.
Yine onlar ki; bir kötülük yaptıkları veya
nefislerine zulmettikleri vakit
ALLAH’ı (ccı) hatırlar ve
hemen günahlarının bağışlanmasını isterler.
Günahları ALLAH’tan başka kim bağışlayabilir.
Ve onlar bile bile kötülük işlemekte ısrar etmezler.
İşte onların mükâfâtı;
RABBLERİ katından bir mağfiret ve
altlarından ırmaklar akan,
içinde ebedî kalacakları cennetlerdir.
(Böyle) davrananların ecri ne kadar da güzeldir!”
(Âl-i İmran: 3/133-136)
O takvâ sahipleri ki;
Bollukta da darlıkta da
ALLAH için muhtaçlara infak ederler,
öfkelerini yutarlar ve
insanların (kusurlarını) affederler.
Abdü’l-Hamit TEK


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet