logo

RAHMET İNSANI

Varlıkların en yücesi, en büyüğü ve en üstünü
muhakkak ki ALLAH’Û TEÂLÂ (cc)’dır.
ZİRA; ALLAH’u TEALA her şeyin tek sahibi, yaratanı,
yöneteni ve koruyanıdır.
O’ndan başka hiç kimse bu sıfatlara sahip değildir.
Olmasına da imkan ve ihtimal yoktur.
Bu nedenledir ki; en büyük, en yüce ve her açıdan eşsiz
olan tek varlık ancak ve ancak ALEMLERİN RABBİ OLAN
ALLAH’Ü TEALA’DIR.
En büyük ve en güzel olan YÜCE ALLAH’IN bir takım isim ve
sıfatları vardır.
YÜCE ALLAH (cc)’ın ahlakî sıfatlarından Rahmet ve mağfiret
sıfatı, diğer tüm sıfatlarından daha önde ve daha da üstündür.
Nitekim her sûrenin ve her işin başında besmele okumak ve
her besmele ile de YÜCE ALLAH (cc)’I RAHMAN ve RAHİM
isimleri ile birlikte anmak boşuna ve tasadüfi bir durm değildir.
Besmele ile her fırsatta YÜCE ALLAH (cc)’ın RAHMAN ve RAHİM
isimlerine odaklanmak ve o isimlerin gerektirdiği ahlakî sıfatlarla
donanmak gerekmektedir.

Şayet bir insan, YÜCE ALLAH (cc)’ın RAHMAN ve RAHİM
isimlerine odaklanır ve bu isimlerin gerektirdiği RAHMET
BİLİNCİNE erişecek olursa,YÜCE ALLAH (cc)’tan da bu isimlerin
gereğince muamele görecektir.
Yani RAHMET ALLAH’ının bir kulu olarak, bir kimse Rahmet
İnsanı olmaya çalışacak olursa, dünyada da ahirette de YÜCE
ALLAH (cc)’ın rahmet, mağfiret ve affına daha kolay mazhar
olacaktır .
Nitekim insan, ne kadar çok amel işlese de, ahirette cennete girmesi ancak YÜCE ALLAH (cc)’ın rahmet ve mağfireti
ile mümkün olacaktır.

Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed
(SAV) Efendimiz bir gün şöyle buyurmuşlardı:
“Hiç kimse ahirette sadece kendi ameli ile kurtulup
cennete giremeyecektir.”
Bu sözü duyan Ashab-ı Kiram merakla Peygamberimize
sordular:
“Peki ya Rasûlallah siz de mi?”
O da şöyle buyurdular:
“Evet ben de kendi amelimle kurtulup cennete giremeyeceğim.
Beni de YÜCE ALLAH (cc) RAHMETİYLE kuşatacak ve
RAHMETİYLE cennetine koyacaktır.”
Yine bir gün o büyük insan, o gönüller sultanı ve varlık aleminin
RAHMET MADENİ şöyle buyurmuşlardı:
“Siz yeryüzünde olanlara merhamet ediniz ki,
gökyüzünde olanlar da size merhamet etsinler.”
(Ebû Davud, Edeb, 58)
Rahmet Elçisi (SAV) işâret parmağı ile orta parmağını yan yana
getirip onlara işâret ederek buyurdular ki:
“Kim ki kendisine veya başkasına ait herhangi bir yetimi
görüp gözetmeyi üzerine alırsa, ben ve o cennette işte böyle
yan yana (komşu) olacağız.” (Buhari, Talâk, 25)

ALLAH’Ü TEÂLÂ (cc) da buyurdular ki:
” (Ey Rasûlüm)! RABBİN seni yetim bulup da barındırmadı mı?
Seni şaşırmış bulup da doğru yola iletmedi mi?
Seni fakir bulup da zengin kılmadı mı?
O halde sakın ha yetimi ezme!
(SEN’den bir şey) isteyeni de sakın ha azarlama!
Ve Rabbinin nimetlerini anlat.”
(Duhâ Sûresi: 93/6-11)

ÖNEMLİ BİR NOT:

Merhamet esasına dayanan bu tespit ve yaklaşımlar ele alınırken
hayata ışık tutan temel ve genel ilkeler de dikkate alınmalıdır.
Aksi halde bu yüksek ve hayati duygunun yanlış anlaşılması ve de
üzücü sonuçlara yol açması mümkün olabilir.
Bu ilkeler şunlardır:
– Hayatta merhamet esastır. Ancak bu merhametin başkalarına
zarar vermeden icra edilmesi gerekmektedir.
Örneğin seri katil birine merhametle tolerans göstermek bir çok
insanın ölümüne kapı açacağından, burada merhamet değil hukuk
esas alınır. Hukukun gereğini icra etmeye engel olan bir merhamet
anlayışı makbul değildir.Bu durumlarda merhameti adalet ve hukuk
esasları üzere ve de ölçülü bir şekilde kullanmak gerekmektedir.
– Hayatta barış esastır. Ancak düşmanlık ve cinayette ısrar eden
bir örgüte karşı hukukun gereğinin icra edilmesi gerekmektedir.
-Hayatta sevgi esastır. Ancak şeytan ve onun izinde olmaya çalışanları
sevmekten sakınmak gerekmektedir.
– Hayatta saygı esastır. A ncak vatana, millete, devlete ve insanlık
onuruna karşı bir ıhanet sözkonusu olunca gerekli tepkiyi vermek
gerekmektedir.
– Hayatta iyi niyet esastır. Ancak iyi niyetin suistimal edilmesine
izin vermekten kaçınmak gerekmektedir
– Hayatta yardımlaşmak esastır.Ancak bunu kötü yolda ve kötü
amaçlarla yapmaktan sakınmak gerekmektedir.
– Hayatta evlilik esastır.Ancak bu evliliğin uygun koşullarda ve de
bilinçli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Abdü’l-Hamit TEK


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet