logo

KALBİMİZ

– İnsan, öylesine yüce bir değer ve özellikte yaratılmış ki; değil sadece yeryüzündeki varlıklar, gökyüzündeki varlıklar dahi onun hizmetine sunulmuştur. Öyle ki, gündüz güneş, gece ise ay ve yıldızlar, insana yeryüzünü aydınlık ve mutlu kılmak için adeta yarışır durur, sanki insanın etrafında pervane olurlar. Gece gökyüzünde ay ve yıldızlar, gündüz de yeryüzünde bitki ve çiçekler, insan için dünyayı adeta süsler ve sanki bir cennet bahçesine dönüştürmek için koşturup dururlar. Bu noktada görülen odur ki; insan, her şeyin merkezinde ve gaye noktasında yaratılmış ve de her şey insanın etrafında pervane misali dönüp durmaktadır. Peki bu durumda insan niçin yaratılmıştır? İnsan hangi
Devamını Oku


MANEVİ GÜNEŞ

YÜCE ALLAH (cc)’ın gönderdiği İLAHİ KİTAPLAR, insanların uyanışı ve kurtuluşunu amaçlayan İlahî güneşlerdir. Öyle güneşler ki; Gönüller onlarla aydınlanır, gözler onlarla nurlanır, nefisler onlarla arınır ve ruhlar yine onlarla kanatlanır. Bu ilahi kitaplar, YÜCE ALLAH (cc)’tan kullarına uzanan BİR RAHMET ELİ, sevgi ve şefkat kucağıdır. Kim ki bu RAHMET ELİNİ tutarsa Yüce RABBİ’nin sevgi, rıza ve dostluğuna ulaşır. Kim ki bu eli havada bırakırsa, o da şeytan, nefis ve dünya hayatının oyun ve tuzakları arasında kaybolur gider. Rabbini kaybeder, kendini kaybeder, kalbini kaybeder ve nihayet özgürlüğünü kaybeder. Şayet başına gelen bir bela, bir uyarı veya bir hikmet öğüdü ile uyanırsa,
Devamını Oku


HAKK’A YÖNELMEK

YÜCE ALLAH (cc) buyurdular ki: – “Göklerde ve yerde ALLAH (cc)’tan başka ilahlar olsaydı onların hepsi de bozulup giderdi. Arşın sahibi olan ALLAH (cc), onların isnat ettikleri sıfatlardan uzaktır. O, yaptığından sorgulanmaz, (ancak) insanlar (yaptıkları kötülüklerden ve de yapmadıkları görevlerinden dolayı) sorgulanırlar.” (Enbiya: 21 / 22-23) – “Sizin ilahınız bir tek ilah’tır. O’ndan başka ilah yoktur. O RAHMAN ve RAHİMdir.” (Bakara :2 / 163) – “De ki; O ALLAH tekdir.” (İhlâs:112 / 1) Evet, ALLAH (cc) tek, gönül tek, gaye tektir. Tek olan yürek, tek olan YÜCE ALLAH (cc)’a tek olan gaye ile yönelecek olursa, hayatın ve yaratılışın temel amacına
Devamını Oku


SEVGİNİN GÜCÜ

Sevgi bir çiçek gibidir. Bu nedenledir ki, sevgi de çiçek gibi bir bakım ister. Sevgiye sahip çıkmak, sevgiyi kazanmak büyük paralar, büyük makamlar kazanmaktan daha önemlidir. Çünkü sevgi gönülleri, yuvaları ve toplumları kurtarır. Sevgiden uzak olan mal, mülk ve imkân ise gönülleri, yuvaları ve toplumları yıkar. Sevgiye en çok layık olan varlık, bizi ve her şeyi yaratan Yüce Rabbimizdir. Ondan sonra Sevgili Peygamberimiz ve diğer Peygamberler gelir. Ondan sonra dine, insanlığa hizmet vermiş olan büyük insanlar gelir. Ondan sonra da anne-babamız, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız gelir. Ondan sonra da akraba, arkadaş, gönül, fikir ve komşu çevre – miz gelir. Daha sonrasında
Devamını Oku


GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN

Tüm kâinat, Yüce ALLAH’ın Rahmet Denizi içinde tıpkı bir gemi gibidir. Güneş sistemi de kâinat denizi içinde sanki bir gemi gibidir. Dünya da güneş sistemi içinde aynen bir gemi gibidir. O halde, dünya gemisi içinde yer alan bütün insanlar, topluca bir hedefe doğru yolculuk halindedirler. Dünya, kendi ekseni etrafında bir teker gibi dönmekte, bir zamandan başka bir zamana doğru sefer etmektedir. Doğan ölmekte, gelen gitmekte, dünya hiçbir kimseye ebedi yar olmamaktadır. Çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılıktan sonra ölüm ile dünya hayatı son bulmakta; hiç kimse aradığını tam olarak bulamadan bu dünyadan göçüp gitmektedir. İşte bu dünyada tüm insanlık, tek bir
Devamını Oku


RABBİMİZE DÖNMEK

Her şeyi rahmetiyle kuşatan YÜCE ALLAH(CC), bütün kullarını da sevgi ve şefkatiyle kuşatmakta ve bütün insan ve cinleri ebedi RAHMET VE İKRAM DUNYASINA (CENNETİNE) davet etmektedir. Kullarının yaptığı bir iyiliği en az on misli sevap ile ödüllendirirken işlenen günahlara da sadece misli ile karşılık vermektedir.Bunu da yedi saat gecikmeli olarak kaydetmekte, böylece kulları için bir TEVBE ve HAKKA DÖNÜŞ FIRSATI vermektedir. Peki TEVBE nedir? TEVBE: Bir insanın içinde bulunduğu gaflet ve dalalet uykusundan uyanması ve işlediği günahlara pişman olarak YÜCE RABBİNE DÖNÜŞ YAPMASIDIR. 1 -“Abdullah İbnu Mes’ud (radıyal-lahu anh) buyurdular ki: “Ben Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın şöyle söylediğini duydum: “Allah, mü’min
Devamını Oku


RAHMET DİNİ

İslâm Dini, YÜCE ALLAH’ın gönderdiği dinlerin sonuncusudur. Temel gayesi, insanlık aleminin elinden tutmak ve onları içinde bulundukları sorunlardan ve felaketlerden çekip kurtarmaktır. Bu nedenledir ki; İslâm Dini’nin bütün hükümlerinde sevgi, rahmet ve hukuk hâkimdir. Konunun daha iyi anlaşılması için İslâm Dini’nin hükümlerinde dikkat çeken bazı özellikleri burada ele almak ve onlar üzerinde biraz düşünmek elbette ki yerinde ve çok faydalı olacaktır. 1 – Zayıflara, çocuklara, hayvanlara ve muhtaçlara rahmetle bakmak ve onlara rahmetle muamele etmek esastır. 2 – İbadetlerle ilgili hükümler bazı zaruretler, sıkıntılar ve zo-r luklar karşısında ya kolaylaştırılmış ya da muaf tutulmuştur. Namaz yolculuk anında iki rekâta düşürülmüş,
Devamını Oku


Orucun Kısımları

arz Oruçlar Farz olan oruçlar ikiye ayrılır. 1) Zamanı muayyen olan, Ramazan orucu. 2) Zamanı muayyen olmayanlar ise, kefaret oruçları, kazaya kalan Ramazan oruçları. Vacib Oruçlar Vacip olan oruçlarda ikiye ayrılır. 1) Zamanı muayyen olan oruç ki, falan işim olursa, bu yıl şu zamanda orucu tutacağım şeklinde yapılan adaktır. 2) Zamanı muayyen olmayan oruç ki, falan işim olursa şu kadar oruç tutacağım şeklinde yapılan adak oruçlardır, Ramazan dışında her zaman eda edilebilir. Sünnet Oruç Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu Aşure günlerini (veya on ve onbirinci günlerini) oruç tutmak. Yalnızca onuncu gün tutmak mekruhtur. Mendub Olan Oruç – Her ayın onüç,
Devamını Oku


Hira fm cuma Mesajı

  selamun  aleykum  değerli kardeşlerim  Herkese  Hayırlı cumalar diliyorum  Rabbime  şükür  bir cuma  daha gelmenin mutluğunu yaşıyoruz   İLİ : GENEL TARİH : 13.01.2017 ALLAH’IN SEVDİĞİ BİR KUL OLABİLMEK Cumanız Mübarek Olsun Aziz Kardeşlerim! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz, sevgisine ve mağfiretine mazhar olmanın yolunu bizlere şöyle göstermektedir: “Resûlüm! De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah bağışlayan ve merhamet edendir.” 1 Kardeşlerim! Yüce Rabbimiz, kendi rızasına ulaştıracak amelleri Kerim Kitabında bizlere gösterdiği gibi, rahmetinden uzaklaştıracak amelleri de beyan etmiştir. Sevgisine mazhar olan kimseleri haber verdiği gibi, sevgi ve merhametinden mahrum
Devamını Oku


Ashabın Faziletleri

  ASHABIN FAZİLETLERİNİN MÜCMEL ZİKRİ 4332 – İmran İbnu Huseyn radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir, sonra da bunları takip edenlerdir. İmran radıyallahu anh der ki: “Kendi asrını zikrettikten sonra iki asır mı, üç asır mı zikretti bilemiyorum.” bu sonuncuları takiben öyle insanlar gelir ki kendilerinden şahidlik istenmediği halde şahidlikte bulunurlar, onlar ihanet içindedirler, itimad olunmazlar. Nezirlerde (adak) bulunurlar, yerine getirmezler. Aralarında şişmanlık zuhûr eder.” Bir rivayette şu ziyade var: “Yemin taleb edilmeden yemin ederler.” Buhari, Şehadat 9, Fezailu’l-Ashab 1, Rikak 7, Eyman 27; Müslim, Fezailu’s-Sahabe, 214, (2535);
Devamını Oku


İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet