logo

Cennet Cehennem Ehlinin Konuşması

ennet Cehennem Ehlinin Konuşması Kur’an-ı Kerim’de Cennet ehli ile Cehennem ehli arasında konuşmalar yapılacağı da belirtilerek bu konuşmalardan nakiller yapılmaktadır: “O gün, münafık erkekler ile münafık kadınlar, iman edenlere derler ki: “(Ne olur) Bize bir bakın, sizin nurunuzdan birazcık alıp-yararlanalım.” Onlara: “Arkanıza (dünyaya) dönün de bir nur arayıp-bulmaya çalışın” denilir. Derken aralarında kapısı olan bir sur çekilmiştir; onun iç yanında rahmet, dış yanında o yönden azap vardır. (Hadid,13) Münafıklar) Onlara seslenirler: “Biz sizlerle birlikte değil miydik?” Derler ki: “Evet, ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz, (Müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını) gözetip-beklediniz, (Allah’a ve İslam’a karşı) kuşkulara kapıldınız. Sizleri kuruntular yanıltıp-aldattı. Sonunda
Devamını Oku


Öldükten Sonra Dirilmek

Öldükten Sonra Dirilmek Öldükten sonra tekrar dirilmek de “Amentü” deki Ahiret gününün içindedir. Bu diriliş sadece ruhların diriliği değil, ruhların cesetlerine dönerek, ruh ve ceset iç içe ölümden sonra tekrar dirilecektir. (5) Peygamber Efendimize gelip soruyorlar: “Buçürümüş, dağılmış kemikleri kim diriltecek?” Cenab-ı Hak cevap veriyor: “Ey Resulüm! De ki onları ilk defa var eden kimse ise, ikinci defa da o diriltecektir ve o her türlü yaratmayı bilir.” (Yasin Suresi 78-79) Ahireti inkar edenler; öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mutlaka dirilecekmiyiz? İlk atalarımız da mı dirilecek derler? “Ey Muhammed! De ki; Evet hem de bayağılaşmış olarak dirilecekler. Tek bir çığlık,
Devamını Oku


Peygamberlerin en üstünü

Peygamberlerin en üstünü Peygamber efendimiz, Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Allahü teâlânın yarattığı varlıkların en şereflisi Muhammed aleyhisselâmdır. Her şey O’nun hürmetine yaratıldı. O, Allahü teâlânın resûlü, son peygamberidir. Allahü teâlâ bütün peygamberlerine ismiyle hitâb ettiği hâlde, O’na “Habîbim” (sevgilim) diyerek hitâb etmiştir. Nitekim Allahü teâlâ bir hadîs-i kudsîde: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın, hiçbir şeyi yaratmazdım!” buyurdu. Bütün mahlûkâtı O’nun şerefine yaratmıştır. Allahü teâlâ kullarına râzı olduğu ve beğendiği yolu göstermek için çeşitli kavimlere zaman zaman peygamberler göndermiştir. Muhammed aleyhisselâmı ise son Peygamber olarak bütün insanlara ve cinlere gönderdi. Bunun için Peygamberimize “Hâtem-ün-nebiyyîn” ve “Hâtem-ül-Enbiyâ” denilmiştir. Her peygamber, kendi zamânında,
Devamını Oku


Çok Güzel dua yapmak

Elhamdü lillahi rabbil âlemin. Vel âkibetü lil müttakin. Velâ udvane illa alez zalimin. Vessalâtu vesselâmu alâ resülinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmeîn. Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce ALLAH’ım. Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri “oku” olan, âlemlerin RABBİ ALLAH’ım. Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz
Devamını Oku


ASIL HÜRRİYET

– İnsanlar yüreklerini saran sevgi ve korkularının kölesidirler. Bu nedenledir ki seven ve korkan bir kalb için kölelikten kurtuluş mümkün değildir.Ancak köleliğin en onurlu ve en saygın olanını tercih etmek mümkündür. İnsan için hakiki hürriyet de ancak bu köleliğin içinde gizlidir. Biraz daha açmak gerekirse şöyle demek mümkündür: İnsan için gerçek hürriyet, sevgi ve korkuların en yücesine gönül vermektedir. Sevgilerin en yücesi, ALLAH (cc) sevgisi, Korkuların da en yücesi, ALLAH (cc) korkusudur. O HALDE İNSAN İÇİN ASIL HÜRRİYET ALLAH SEVGİSİ İLE ALLAH KORKUSUNDA GİZLİDİR. Zira bu duygular insanı nefsın zincirlerinden kurtaran en etkili unsurlardır.Nefsin kendine has zincirleri ve zindanları verdır.
Devamını Oku


BÜYÜK YANGIN

Tarihe dikkat ve ibretle baktığımız vakit görüyoruz ki; İnsanlık âlemi, ne zaman ki akıl almaz sorun, sıkıntı ve problemler girdabına düşecek olursa, YÜCE ALLAH (cc) kullarına olan sevgi ve şefkatini hemen ortaya koymuş ve katından bir RAHMET ELÇİSİ göndermiştir. Bugün de insanlık aleminin içine düştüğü sorun, sıkıntı ve problemlere dikkatle baktığımız vakit; insanlık âleminin her açıdan büyük bir yangına düşmüş olduğunu görürüz. Öyle ki; dünya çapında insanlık âlemi fert, aile, toplum ve devlet açısından akıl almaz sorunların kucağında âdeta çırpınmakta, âdetâ imdat çığlıkları atmaktadır. Hangi alana küresel düzeyde vicdan ve insaf penceresinden baksak, her alanda kocaman bir yangın ve felâketler
Devamını Oku


KÜRESEL VİCDAN

İnsanların hayatına ve davranışlarına yön veren en temel etken, temel tercihleri ve temel bakış açılarıdır. Temel tercihleri ve bakış açıları doğru olmayan bir insanın doğru ve sağlıklı bir sonuca varması da mümkün değildir. İçinde yaşadığımız dünyayı büyük bir yangın alanına dönüştüren en temel etken de, temel tercih ve bakış açılarında düşülen akıl almaz hatalardır. İnsanların temel tercih ve bakış açılarını belirlemede rol alan bir çok neden vardır. Bunları dünya ve ahiret anlayışı, alınan eğitim tarzı, dini değerler, dini anlama ve yorumlama biçimi, örnek alınan rol modeller, aile çevresi, arkadaş çevresi, mensubiyet duygusu, benimsenen gaye ve metodları bunlar arasında saymak mümkündür.
Devamını Oku


RAHMET İNSANI

Varlıkların en yücesi, en büyüğü ve en üstünü muhakkak ki ALLAH’Û TEÂLÂ (cc)’dır. ZİRA; ALLAH’u TEALA her şeyin tek sahibi, yaratanı, yöneteni ve koruyanıdır. O’ndan başka hiç kimse bu sıfatlara sahip değildir. Olmasına da imkan ve ihtimal yoktur. Bu nedenledir ki; en büyük, en yüce ve her açıdan eşsiz olan tek varlık ancak ve ancak ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH’Ü TEALA’DIR. En büyük ve en güzel olan YÜCE ALLAH’IN bir takım isim ve sıfatları vardır. YÜCE ALLAH (cc)’ın ahlakî sıfatlarından Rahmet ve mağfiret sıfatı, diğer tüm sıfatlarından daha önde ve daha da üstündür. Nitekim her sûrenin ve her işin başında besmele
Devamını Oku


KALBİN KORUNMASI

İnsanın dünya ve ahiret geleceğini belirleyen temel unsur kalbin tercih ve sıfatlarıdır. Şayet kalbin tercih ve sıfatları isabetli ise insanın geleceği de ona göre güzel ve huzurlu olacaktır. Bu nedenledir ki kalbin dirilişi, gelişimi, sağlığı, korunması, beslenme ve arınması insan için çok büyük bir öneme sahiptir. 1- KALBİN DİRİLİŞİ: İman, islam ve ihsan ile gerçekleşir. 2-KALBİN KORUNMASI: Şirk, küfür ve büyük günahlardan sakınmakla gerçekleşir. 3-KALBİN ARINMASI: Günahlarımızdan tevbe ederek YÜCE ALLAH(cc)’a YÖNELMEK, günahların affı için bolca tevbe ve istiğfarda bulunmakla gerçekleşir. 4-KALBİN SAĞLIĞI: YÜCE ALLAH(cc)’a karşı kulluk görevlerimizi yapmak, güzel ahlak ilkelerine sarılmak, iyi insanlarla görüşmek, büyüklerin güzel öğütlerini dinlemek
Devamını Oku


KADIN VE ERKEK

Kadın insanlık âleminin anası, erkek ise atasıdır. Kadın, Havva anadaki analık makamını ve bu makamın kutsiyetini kıyamet kopana kadar üzerine almıştır. Erkek ise Adem atadaki makamı ve bu makamın kudsiyetini üstlenmiştir. Kadın, insan neslinin yaratılması ve devamında araç kılınan ve İLAHİ RAHMETLE kuşatılan RAHMANİ bir vesiledir. Erkek ise kadın için yakın bir koruyucu, vefalı bir yardımcıdır. Kadın ile erkek, bir elmanın iki yarısı gibidir. Kadın da erkek de tek başına adeta yarım hükmündedirler. Ancak uygun koşullarda evlenmesi, evliliğin zorluk ve sorumluluklarını üstlenmesi, evliliğin getirdiği dini ve vicdani hükümlere tabi olması ve de bunlara uymaya başlaması durumunda ruhsal açıdan ve de
Devamını Oku


İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet