logo

KALBİN KORUNMASI

İnsanın dünya ve ahiret geleceğini belirleyen temel unsur kalbin tercih ve sıfatlarıdır. Şayet kalbin tercih ve sıfatları isabetli ise insanın geleceği de ona göre güzel ve huzurlu olacaktır. Bu nedenledir ki kalbin dirilişi, gelişimi, sağlığı, korunması, beslenme ve arınması insan için çok büyük bir öneme sahiptir. 1- KALBİN DİRİLİŞİ: İman, islam ve ihsan ile gerçekleşir. 2-KALBİN KORUNMASI: Şirk, küfür ve büyük günahlardan sakınmakla gerçekleşir. 3-KALBİN ARINMASI: Günahlarımızdan tevbe ederek YÜCE ALLAH(cc)’a YÖNELMEK, günahların affı için bolca tevbe ve istiğfarda bulunmakla gerçekleşir. 4-KALBİN SAĞLIĞI: YÜCE ALLAH(cc)’a karşı kulluk görevlerimizi yapmak, güzel ahlak ilkelerine sarılmak, iyi insanlarla görüşmek, büyüklerin güzel öğütlerini dinlemek
Devamını Oku


KADIN VE ERKEK

Kadın insanlık âleminin anası, erkek ise atasıdır. Kadın, Havva anadaki analık makamını ve bu makamın kutsiyetini kıyamet kopana kadar üzerine almıştır. Erkek ise Adem atadaki makamı ve bu makamın kudsiyetini üstlenmiştir. Kadın, insan neslinin yaratılması ve devamında araç kılınan ve İLAHİ RAHMETLE kuşatılan RAHMANİ bir vesiledir. Erkek ise kadın için yakın bir koruyucu, vefalı bir yardımcıdır. Kadın ile erkek, bir elmanın iki yarısı gibidir. Kadın da erkek de tek başına adeta yarım hükmündedirler. Ancak uygun koşullarda evlenmesi, evliliğin zorluk ve sorumluluklarını üstlenmesi, evliliğin getirdiği dini ve vicdani hükümlere tabi olması ve de bunlara uymaya başlaması durumunda ruhsal açıdan ve de
Devamını Oku


BÜYÜK ARAYIŞ

İnsanların tamamına dikkatle ve gözlemci ruhuyla bakıldığı vakit görülür ki; tüm insanlık âlemi bir koşturmaca, bir arayış içindedir. İnsanlık âlemi ya temel hayat ihtiyaçları için , ya da gizli bir has – ret ve özlemi gidermek için bir arayış, bir koşturmaca içindedir. Şayet temel ihtiyaçları karşılamak sorunuyla karşı karşıya ise, maddi ve acil olan temel ihtiyaçların giderilmesi için bir arayış, bir mücadele içindedir. Şayet temel ihtiyaç sorununu aşmış, refah düzeyini biraz yükseltmiş ise, bu sefer de refah vasıtalarında bir kalite arayışına girmektedir. Örneğin elindeki ev, araba, telefon, bilgisayar ya da başka bir aracın ilk fırsatta kalitesini yükseltme hevesine girmektedir. Böyle
Devamını Oku


BÜYÜK SEVGİ

Dikkatle incelendiği vakit görülür ki; Kâinatın yaratılmasına yol açan en temel neden SEVGİDİR. YÜCE ALLAH (cc) tüm kâinatı insan için, insanı da kendisi için yaratmıştır. YÜCE ALLAH (cc), daha insanı yaratmadan önce meleklere ondan bahsetmiş ve insanı kâinata sultan kılacağını ilan etmiştir. Hatta melekler, insan neslinin dünyada işleyebileceği günah ve cinayetleri dile getirmek suretiyle, insan adına taşıdıkları büyük kaygıyı ifâde etmişler; YÜCE ALLAH (cc) da onlara, bu konuda çok anlamlı cevaplar vermiştir.(1) Buradan görülen odur ki; YÜCE ALLAH (cc) daha yaratmadan önce insana en yüksek makam ve rolü yüklemiş ve onu sevgi temeli üzerine yarattığını tüm alemlere ilan etmiştir. Hatta
Devamını Oku


RAHMET HAZİNELERİ

Hazine kavramı, tarih boyunca insanların aklını ve kalbini etkileyen bir kelime olmuştur. Zira onun içinde insanın nefsine, hayal ve isteklerine bir çare, bir çözüm vardır. Büyük paralara sahip olmakla tüm sorunlarını kökten çözeceğine ve tüm sıkıntılardan bir anda kurtulacağına inanan ve böyle uman insanoğlu, ya bir hazine ya da bir sürpriz peşinde hayallerini koşturur durur. Ancak ne zamanki kazara bir hazine veya bir sürpriz kendisine vuracak olursa, o zaman da ya aklını, ya dengesini, ya ailesini ya da çevresini kaybeder. Paradan beklediği saadeti bulamadığı gibi elindeki nimetleri de kaybeder. Peki, nedir bu gizemli olayların sırrı? Nedir insanın bu hayalleri ve
Devamını Oku


RAHMET DAMLALARI

Alemlerin Rabbi, Sahibi ve Maliki olan YÜCE ALLAH (cc) tüm âlemleri sevgi ve rahmetiyle yaratmış, insanı da evrene sultan kılmıştır. Ancak buna rağmen akan zaman içinde şaşıran ve doğru yoldan ayrılan insana, her fırsatta bir elçi, bir kitap göndermiş, onu tehlikelere karşı uyarmıştır. Bugün de birçok konularda yolunu şaşıran insana dostça hitap eden ve onu kötülüklerden korumaya çalışan taraflar üstü vicdani ve ilâhî bir uyarıya ihtiyaç vardır. Öyle bir uyarı ki, okuyup düşündüğü vakit insana kendisinin, toplumunun ve asrının içinde bulunduğu değişik boyutları, tehlikeleri ve felâketleri göstersin. Hesap dışı hesapları, hesap üstü hesapları ve bir de İLAHİ HESAPLARI insana açık
Devamını Oku


TEMEL TERCİH

Şeytan çok akıllı, çok bilgiliydi. Ancak bu bilgisi ve aklı onu kurtarmaya yetmedi. ÇÜNKÜ O KİBİR, HASET, FESAT, İNAT, KİN, NEFRET VE İHANET YOLUNU SEÇTİ. BU KİRLİ VE HAİNCE DUYGULARI İNSANA VE İNSANİ DEĞERLERE KARŞIYDI. İNSANIN YÜCE BİR MAKAMDA YARATILMASINI HAZMEDEMEMİŞ, ONA DÜŞMAN OLMAK VE İHANET ETMEK YOLUNU SEÇMİŞTİ. Bu olay KURANI KERİM’de özetle şöyle anlatılır: YÜCE ALLAH (cc) insanı yaratmak, onu yeryüzüne halife kılmak istemişti. Bu nedenle insanın bedenini yarattı, sonra da ona kendi ruhundan bir ruh üfledi. Bu esnada şeytan da dahil olmak üzere tüm meleklere “ADEM’e secde edin.” emrini verdi. Tüm melekler saygı ve teslimiyet ile emre
Devamını Oku


RAHMET HÜKÜMLERİ

TOPLUMSAL BARIŞ VE HUZURUN TEMELLERİ İslam Dini, bütün emir ve yasaklarında, tüm öğüt ve uyarılarında insanı zararlardan korumayı ve onu tüm güzelliklere ulaştırmayı amaçlamıştır. Dikkatle bakıldığı vakit görülür ki, dinin bütün hükümlerinde insan ve toplumun sağlığı, barışı ve huzuru gözetilmiştir. Peki, İslam Dini toplumsal barış, huzur ve mutluluğu temin etmek düzleminde ne gibi emir, yasak ve öğütlerde bulunmuştur? Bu pencereden dini hükümlere baktığımız vakit, şu sonuçlara ulaşmak mümkündür: 1 – Bütün insanlık âlemi aynı atanın torunlarıdır. Bu yönüyle tüm insanlık alemi, bir aile hükmüne sahiptir. Veya bütün insanlar aynı cinsin evladı olarak kardeştirler. 2 – Tüm Müslümanlar, aynı dine mensup
Devamını Oku


RAHMET ÖZELLİKLERİ

Küresel açıdan baktığımız vakit görürüz ki; Bütün dinlerin ortak gayesi barış, huzur ve rahmettir. Bütün dinler insanları iyi niyet, sevgi, saygı ve dayanışmaya dâvet ederler. Bütün dinler insanlara edep, hayâ ve hukuku tavsiye ederler. Bu nedenledir ki, dini değerleri bahane ederek küresel barış, huzur, güvenlik ve yardımlaşmayı bozmaya çalışmak doğru değildir. Bu nedenledir ki, dini değerleri esas alarak şiddet ve terör yoluna başvurmak doğru değildir. Bu nedenledir ki; dinler arası çatışmaya yol açacak yorum, beyan ve iddialarda bulunmak değildir. Bu meyanda olmak üzere, tüm dinlerin kendilerine has özellikleri vardır. Tabii ki YÜCE ALLAH (cc)’ın gönderdiği son din olan İslam Dini’nin
Devamını Oku


BÜYÜK SORUN

1. “Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri âyetlerimden (Hakk’â ileten açık gerçeklerden) uzaklaştıracağım. (Kibirlerini gerçeklerin önüne çekilmiş bir perde kılacağım. Onlar da yan- lışlara kilitlenip kalacaklar.)” (Araf: 7/146) 2. “Kibirlenen, ( baskı,tehdit ve şantajlarla, sert ve kırıcı davranışlarla; gönülleri yıkarak, moralleri bozarak ) zorbalık yapan her bir kimsenin kalbine ALLAH mühür vurur.” (Mü’min: 40/35) 3. “Ey inananlar! Sakın ha bir toplum, başka bir toplumu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar. Belki de onlar, kendilerinden daha hayırlıdırlar. Birbirinizi aşağılayarak kınamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra kötü isimle çağrılmak ne de kötü bir davra- nıştır.
Devamını Oku


İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet