logo

O ALLAH Kİ !

YÜCE ALLAH(cc) BUYURDULAR Kİ:

” BİLİNİZ Kİ; kalpler,
ancak ALLAH’ı anmakla huzur bulur.”
( Ra’d Suresi: 13 / 28 )

”O ALLAH Kİ ;

-O’ndan başka ilah yoktur.
– O daima diri, tüm varlığı koruyup gözetendir.
– O’nu ne bir dalgınlık tutar, ne de bir uyku.
– Göklerde ve yerde olan her şey ancak O’na aittir.

-O’nun izni olmadan O’nun huzurunda
şefaat edecek kim vardır?
– O onların önlerinde ve arkalarında
(insanların geçmişinde ve geleceğinde)
ne varsa hepsini bilir.
– (İnsanlar) O’nun ilminden O’nun dilediği miktardan
başka hiçbir şeyi kavrayamazlar.
– O’nun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kuşatmıştır.
– Onları koruyup gözetmek O’na ağır gelmez.
– Gerçekten de en yüce ve en büyük olan yalnızca O’dur.”
( Bakara: 2 / 255 )
YÜCE ALLAH(cc) BUYURDULAR Kİ:
” BİLİNİZ Kİ; kalpler, ancak ALLAH’ı anmakla huzur bulur.”
( Ra’d Suresi: 13 / 28 )

BU AYET-İ KERİME BİR ÇOK ÖVGÜ VE ÖZELLİĞE MAZHAR OLAN VE
DE KURAN-I KERİM’İN EN BÜYÜK AYETİ OLARAK VASIFLANMIŞ OLAN
AYETEL KÜRSİ’İN KISA BİR MEALİDİR.
BU AYET, KUR’AN-I KERİM’DE Kİ AYETLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR.
ZİRA SADECE EN BÜYÜK OLAN ALLAH’TAN BAHSEDEN VE DE ÇOK
ÖNEMLİ NOKTALARI İZAH EDEN BENZERSİZ BİR AYETTİR.
İNSANIN GELECEĞİ İÇİN EN ÖNEMLİ VE DE EN ÖNCELİKLİ OLAN BİLGİ
ALLAH BİLGİSİDİR. ZİRA BU BİLGİ VE İNANÇ YAPISI İNSAN HAYATINA
IŞIK TUTAN BİR NUR OLMAK ÖZELLİĞİNE SAHİP BULUNMAKTADIR.
YÜCE ALLAH’I TANIMADA EN KISA VE DE EN ETKİLİ YOL, ONUN İSİM
VE SIFATLARINA VE DE ONUN KİTABINA MÜRACAAT ETMEKTİR. AYRICA
AKIL, KALP VE GÜZEL AMELLER İLE GERÇEKLEŞEN FARKLI BİR ÖĞRENME
VE İRFAN YOLU DAHA VARDIR. Kİ BURADA KALBİ VE RUHİ YETENEKLER
İLE İHLAS, İHSAN VE İTTİKA BİLİNCİ DE DEVREYE GİRMEKTEDİR.BU YOL
DA KURAN-I KERİM’DE BÜTÜN İLKELERİYLE İZAH EDİLMİŞ, DERİNLİĞİNE
BİR İHTİSAS İÇİN BÜTÜN İPUÇLARI CÖMERTÇE SUNULMUŞTUR.
MUHAKKAK Kİ YÜCE ALLAH’IN KURAN-I KERİM’DE GEÇEN BİR ÇOK
İSİM VE SIFATLARI VARDIR. YÜCE ALLAH’I, ONUN KELAMINI, İNSANI, HAYATI
VE ÖLÜMÜ DOĞRU BİR ŞEKİLDE ANLAMAK, GÜZEL BİR HAYATA VE
GELECEĞE KAPI AÇMAK İÇİN BU İSİM VE SIFATLARI ÖĞRENMEK BÜYÜK
BİR ÖNEM ARZETMEKTEDİR.
ÖZELLİKLE DE HAYATA VE OLAYLARA KARŞI SAĞLIKLI BİR BAKIŞ,
GÖRÜŞ VE DÜŞÜNÜŞ TARZINI YAKALAMAK İÇİN DE ALLAH HAKKINDA
SAĞLIKLI BİR BİLGİ, FİKİR, İNANÇ VE DE KANAAT SAHİBİ OLMAYA İHTİ-
YAÇ VARDIR.
ZİRA KURAN-I KERİM YÜCE ALLAH’IN KELAMÎ KİTABI İKEN, TABİAT
ALEMİ DE YÜCE ALLAH’IN KEVNİ KİTABI OLMAK NİTELİĞİNE SAHİPTİR.
BUNUN İÇİNDİR Kİ KUR’AN-I KERİM’DE GEÇEN İLAHİ BEYANLAR GİBİ
TABİATTA Kİ OLAYLAR VE VARLIKLAR DA AYETLER SINIFINDA OLARAK
BEYAN EDİLMEKTEDİR.
YÜCE ALLAH’IN İSİMLERİ VE SIFATLARI DOĞRULTUSUNDA KALBÎ BİR
YAPILANMAYA GİDİLECEK OLURSA, İNSANI CENNETE GÖTÜRECEĞİ
NEBEVİ BİR MÜJDE İLE AÇIKÇA BEYAN EDİLMİŞTİR.
YÜCE ALLAH’IN İSİMLERİ VE İZAHLARI ÖZEL BİR KİTAP KONUS OLUP
BURADA ÖZET OLARAK YÜCE ALLAH’IN SIFATLARINI VERMEK YERİNDE
BİR YAKLAŞIM OLACAKTIR.
YÜCE ALLAH’IN SIFATLARI:
A ) ZATİ SIFATLAR :
Yüce ALLAH’IN ZATINA mahsus olan sıfatlardır.
Altı tanedir ve de şunlardır:
1-VÜCUT:
Yüce ALLAH’ın var olması demektir.
2-KIDEM:
Varlığının başlangıcı yoktur.

3-BEKÂ:
Varlığının sonu ve ölme durumu yoktur.
4-VAHDÂNİYET:
Varlığının zat, sıfat ve fiilleriyle tek olması demektir
5-MUHÂLEFETÜN LİL’HAVADİS:
Başka varlıklara hiç bir açıdan benzer olmaması demektir.
6-KIYAM Bİ NEFSİHÎ:
Varlığını hiç bir şeye muhtaç olmadan devam ettirmesi demektir.

B ) SUBUTİ SIFATLAR:
Yüce ALLAH’ın zatında mutlak olarak, diğer varlıklarda ise
geçici ve sınırlı düzeyde mevcut olan sıfatlardır.
Bunlar da sekiz tanedir.
1-HAYAT:
Yüce ALLAH’ın DİRİ ve CANLI olmasıdır.
İnsan da canlıır ancak ölümlüdür.
2-İLİM:
Yüce ALLAH’ın her şeyi BİLMESİ demektir.
İnsan da bilir ancak sınırlı düzeydedir.
3-SEMİ:
Yüce ALLAH’ın her şeyi İŞİTMESİ demektir.
İnsan da işitir ancak belli sınırlar dahilinde olarak işitir.
4-BASAR:
Yüce ALLAH’ın her şeyi GÖRMESİ demektir.
İnsan da görür ancak görmesi sınırlıdır.
5-İRADE:
Yüce ALLAH’ın sınırsız bir DİLEME GÜCÜNE sahip olması
demektir. İnsan da irade eder ancak onun iradesi sınırlıdır.
6-KUDRET:
Yüce ALLAH’ın dilediği her şeyi yapabilecek GÜCE SAHİP
OLMASI demektir. İnsan da güç sahibidir ancak gücü sınırlıdır.
7-KELAM:
Yüce ALLAH’ın KONUŞMA GÜCÜNE SAHİP olması demektir.
İnsan da konuşur ancak sadece bildiği kelimeler ile sınırlıdır.
8-TEKVİN:
Yüce ALLAH’ın DİLEDİĞİ ŞEYİ YARATMA sıfatına sahip olması
demektir. İnsan da akıl ve gücünü kullanarak yeni bir şeyler
üretebilir ancak yoktan var etmek veya canlandırmak imkanına
sahip değildir. Ve de gücü tamamen sınırlıdır.

İnsan sınırlı düzeyde de olsa Yüce ALLAH’ın sıfatlarıyla donatılmış
ve de bu konuda en üst düzeyde yaratılmış olan tek varlıktır.
Bu nedenledir ki insanın yaratılışına esas olan temel fıtrat, Yüce
ALLAH’ın eşsiz fıtratı olmuştur. ALLAH ile insan arasındaki bu
derin bağlantı, Yüce ALLAH’ın ahlaki sıfatlarıyla da pekiştirilmesi
halinde, en sağlam ve de en sağlıklı bir kişilik yapısı meydana gelmektedir.
Zira güzel ahlakın zirve noktası Yüce ALLAH’IN EŞSİZ
AHLAKIDIR. Dolayısıyla insan için kişilik ve kimlik yapısı olarak
yücelmenin en emin yolu da ancak YüceALLAH’ın ahlakıyla ahlak-
lanmaktır. Bunun da en sağlıklı yolu Yüce ALLAH’ın gönderdiği
bütün dinlere ve elçilere tamamen inanmak ve de o İLAHİ ELÇİ-
LERİ kendimize örnek olarak kabul etmektir. Onların birer sevgi,
şefkat ve RAHMET ELÇİLERİ olarak gönderildiğini görmek ve de
bu güzel sıfatlarla donanmaya çalışmaktır.
Ayrıca Yüce ALLAH’ın isim ve sıfatlarını anlam ve incelik-
leriyle iyice öğrenmek ve de bunları hayatımıza rehber olarak
görmek gerekmektedir.
Yüce ALLAH’IN ve ONUN ELÇİLERİNİN güzel ahlakını esas
almak ve de bu sıfatlarla donanmak Yüce ALLAH nazarında en
güzel ve de en sağlam din anlayışının da temel ölçüsü olarak
belirtilmiştir. Nitekim Yüce ALLAH(cc) şöyle buyurmuştur:
“O halde, ALLAH’ı bir tanıyarak yüzünü dine çevir ve de
özünü ALLAH’ın insanları üzerinde yaratmış olduğu (üstün)
fıtrata yönelt.
ALLAH’ın yaratmasında bir değişiklik yoktur.
İşte dosdoğru din budur.
Ancak insanların çoğu bunu bilmezler.
Her şeyden vazgeçerek kalbinizle yalnızca O’na doğru
yönelin ve de O’nun gazabından sakının.
Namaza (da mutlaka) devam edin ve de sakın ha ALLAH’a
ortak koşmayın.” ( Rum:30/30-31 )
“ALLAH’ı unutan ve bu yüzden ALLAH’ın da onlara
kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın.
Onlar yoldan çıkan kimselerdir.”
( Haşr: 59/19 )
” KİM Kİ İNSANLARA İYİLİK YAPARAK ÖZÜNÜ ALLAH’A
TESLİM EDECEK OLURSA O KİMSE HAKİKATEN EN SAĞLAM
KULPA YAPIŞMIŞ OLUR. İŞLERİN SONU
ANCAK ALLAH’A VARIR. ”
( Lukman : 31 / 22 )

Abdü’l-Hamit TEK

 


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet