logo

İMAM-I GAZALÎ’YE GÖRE KUR’AN OKURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  1. Tedebbür:

Kur’ân okumaktan gāye nedir, bunu düşünerek ağır ağır okumak.

 

  1. Tefehhüm:

Kur’ân’ı okurken, anlamaya çalışarak okumak.

 

  1. Tahsis:

Kendisine hitâb edildiğini kabûl ederek okumak.

  1. Teessür:

Kur’ân’ı okurken, anlatılan şeye göre üzüntü, korku, ümid ve daha başka sıfatlarla müteessir olarak okumak.

  1. Terakkî:

Kur’ân’ı okurken, kendi ağzından değil, Allahü Teâlâ’dan dinliyormuş gibi okumak.

 

Teberrî:

Kur’ân’ı okurken, Allah’ın büyüklüğü karşısında kendi benlik ve varlığından geçmek ve kendisini hiçe saymaktır.[1]

[1]  İhyâ-yı Ulûmü’d-Dîn


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet