logo

İLK İNSAN-İLK DÜŞMAN

YÜCE ALLAH (cc) buyurdular ki:
( Araf Suresi:7/10-30 )

10- Doğrusu Biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve de size orada bir
takım geçimlikler verdik; ne kadar da az şükrediyorsunuz!
11- Sizi (yoktan varederek) yarattık ve sonra da size (güzel bir)
şekil verdik. Daha sonra da meleklere: “Âdem’e secde edin” dedik.
Hepsi de secde ettiler ancak İblis, secde edenlerden olmadı.
12- (ALLAH) buyurdu: “Sana emrettiğim zaman, seni secde
etmek-ten alıkoyan nedir?” (İblis): “Ben, ondan daha hayırlıyım;
beni ateşten
yarattın, onu çamurdan yarattın.” dedi.
13- (ALLAH) buyurdu: “Öyleyse oradan in, orada büyüklük taslamak
senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın.”
14- (İblis) dedi: (Bari) bana (insanların) tekrar diriltilecekleri
güne kadar süre ver.”
15- (ALLAH) buyurdu: “Haydi sen süre verilmişlerdensin.”
16- “Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben
de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne
oturacağım.”
17- “Sonra da (onlara) önlerinden, arkalarından, sağlarından ve
sollarından yaklaşacağım ve de sen, onların çoklarını şükredenlerden,
bulamayacaksın.”
18- (ALLAH) buyurdu: “Haydi yerilmiş ve kovulmuş olarak çık
oradan. And olsun ki, onlardan sana uyanları da, sizden olanları
da topluca cehenneme atacağım.”
19- (Sonra ALLAH, Âdem’e hitab etti): “Ey Âdem! Sen ve eşin
cennette yerleşin. Orada dilediğiniz yerden yeyin; ancak
şu ağaca sakın yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”
20- Derken şeytan örtülmüş olan avret yerlerini birbirine açmak
için ikisine de vesvese verdi ve de onlara şöyle dedi:
“RABBİNİZ size bu ağacı sırf melek olmayasınız ve de cennette
ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı.”
21- Ve de onlara:
“Elbette ben size öğüt verenlerdenim.” diyerek yemin etti.
22- Böylece onları aldattı. Onlar da (yasaklanan) ağacı(n meyvesini)
tadınca, avret yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprakları
ile üzerlerini örtmeğe başladılar. RABBLERİ onlara (şöyle)
seslendi: “Ben, sizi o ağaçtan men etmedim mi ve şeytan size
apaçık bir düşmandır, demedim mi?”
23- Her ikiside dediler ki: “Ey RABBİMİZ!
Biz kendimize zulmettik, eğer ki bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle
muamele etmezsen, muhakkak ki ziyana uğrayacaklardan oluruz!”
24- (ALLAH) buyurdu: “Birbirinize düşman olarak inin oradan !
Siz, yeryüzünde belli bir süreye kadar kalacaksınız.”
25- “Orada yaşayacak, orada öleceksiniz ve yine oradan (dirilip)
çıkarılacaksınız!” dedi.
26- Ey Âdemoğulları, s ize avret yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek
elbise indirdik. Hayırlı olanı takva elbisesidir.
İşte bunlar, ALLAH’ın âyetleridir, ola ki düşünüp öğüt alırlar.
27- Ey Âdemoğulları! Şeytan, ana babanızı, avret yerlerini onlara
göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sakın
ha sizi de (şaşırtıp) bir tuzağa düşürmesin! Çünkü o ve kabilesi,
sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler.
Biz şeytanları, inanmayanlara dost kıldık.
28- Onlar bir kötülük yaptıkları zaman: “Babalarımızı bu yolda
bulduk, bunu bize ALLAH emretti.” derler.
De ki: “ALLAH kötülüğü emretmez.
ALLAH’a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?”
29- De ki: “RABBİM bana adaleti emretti. Her mescidde yüzünüzü
O’na doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak O’na yalvarın.
İlkin sizi yarattığı gibi yine O’na döneceksiniz.”
30- (O) bir topluluğu doğru yola iletti, bir topluluğa da sapıklık hak
oldu. Çünkü onlar, ALLAH’ı bırakıp şeytanları dost edindiler ve
kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlar.

Abdülhamit TEK


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet