logo

HİKMET NEDİR?

HİKMET; okuduğumuz, gördüğümüz veya işittiğimiz vakit
iç dünyamızda güzel ve olumlu bir uyanış, gelişim ve yükselişe
yol açan anlam yüklü söz, fiil ve davranışlardır.
HİKMET; duygu, düşünce ve davranışlarımızda gelişme ve
yücelmeye yol açan sesli, sözlü veya yazılı olan bütün mesajlardır.
Bazı hallerde içimize doğan ve bizi rahatlatıp gözümüze
nur,gönlümüze huzur veren bütün duygu, düşünce ve sezgilere de HİKMET denir.

HİKMET iki kısma ayrılır:
1- VEHBİİ HİKMET:
İman,amel,ihlas ve ihsan sonucunda Yüce ALLAH’ın özel
bir ikrâmı olarak kalbe ilham edilen bilgi, fikir ve güzel düşüncelerdir.

2- KESBİİ HİKMET:
İnsanın okuyup düşünmesi veya araştırması sonucunda
Yüce ALLAH(cc) tarafından akla ihsan, kalbe ilham edilen ve
insanın iç dünyasına huzur verip bir çok soru ve sorunun çö-
zülmesine yol açan yakini bilgi,tespit ve buluşlardır.
HİKMETİN her iki türü de insan için kurtarıcı, geliştirici ve
yüceltici bir niteliğe sahiptir.
Vehbii olan hikmet, kulun iman, ibadet ve manevi yükselişi
sonucunda kula ödül olarak ikram edilir.
ŞÜPHESİZ Kİ ALLAH, İYİLİK YAPANLARLA BERABERDİR.”
( ANKEBUT: 29 / 69 )
Kesbi olan hikmet ise okuyup araştıran herkese emeği –
ne karşılık olarak ikram edilir.
İnsan her ikisine de talip olur ve sebeplerine sarılacak
olursa onun sahibi ve yardımcısı Yüce ALLAH(cc) olur. Bu konuda Yüce ALLAH(cc) şöyle buyurmaktadır:
“Kim ki bizim yolumuzda, bizim için çalışacak olursa,
biz de onları yollarımıza iletiriz.(Onlara yardım ederiz.) ŞÜPHESİZ Kİ ALLAH, İYİLİK YAPANLARLA BERABERDİR.”
( ANKEBUT: 29 / 69 )

Abdü’l-Hamit TEK


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet