logo

EN YÜCE GAYE

Emirü’l-Mü’minin Ömer bin el-Hattab (Radıyallahü Anh)’den:
Demiştir ki, kendim işittim, Rasulullâh (sav) şöyle buyurdular:
“Ameller(in değeri ve hükmü) niyetlere bağlıdır.
Herkesin niyet ettiği şey ne ise, eline geçecek olan da odur.
Hicreti, ALLAH’a ve Rasulü’ne doğru olan kimsenin hicreti
ALLAH’a ve Resûlüne’dir.
Hicreti, eline geçireceği bir dünyaya veya nikâhlanacağı bir
kadına dönük olan kimsenin hicreti de hicret ettiği şeyedir.”
(Buhari – Müslim)
İnsanın büyüklüğünü belirleyen şey; makam, mevki ve parasının
büyüklüğü değildir.
Bilakis niyet, amaç, duygu ve düşüncelerinin büyüklüğüdür.
Karıncanın boyuna bakarak onu küçük görenler, onunla alay
edenler daima BÜYÜK SINAVI kaybetmişlerdir.
Bu karıncanın büyük davasına sahip çıkan, ona yardım edenler
ise BÜYÜK SINAVI kazanmışlardır.
D ünyada da ahirette de kazananlar, karıncanınb oyuna aldanmayan,
ONUN SEVDASINDAKİ BÜYÜKLÜĞÜ GÖREN VE ONA
SAHİP ÇIKANLAR OLMUŞLARDIR.
Çünkü karıncanın sevdası, düşünüp anlayan, muhakeme edip
ders çıkarmasını bilenleri kurtaracak kadar büyük ve saygın bir anlam
ve niteliğe sahiptir.

UNUTMAMAK GEREKİR Kİ;
Varlıkların en büyüğü ve de en yücesi Alemlerin Rabbi ve Sahibi olan
ALLAH’Û TEÂLÂ’dır.
Bunun içindir ki; gaye, amaç ve hedeflerin en yücesi de ancak ALLAH’Û
TEÂLÂ’nın SEVGİ, RIZA ve DOSTLUĞUNU kazanmak olacaktır.
Kim ki YÜCE ALLAH(cc)’ı en yüce ve en güzel dost bilir ve ona
layık bir kul olmaya çalışırsa, YÜCE ALLAH(cc)’A DOST OLMAK KAPISINI
ARALAMIŞ OLUR. YÜCE ALLAH’A DOST OLMAK İSE İNSAN
İÇİN ULAŞILACAK BAŞARILARIN EN BÜYÜĞÜDÜR.
Kim ki YÜCE ALLAH(cc)’A DOST OLMAYI BAŞARIRSA,
ONUN İÇİN İKİ DÜNYADA DA BÜYÜK MÜJDELER VARDIR.
YÜCE ALLAH(cc) BU KONUDA ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:
” Bilesiniz ki, ALLAH(cc)’IN DOSTLARINA hiçbir korku yoktur.
Onlar üzülmeyeceklerdir de.
Onlar ki; Gereğince iman eder ve ALLAH’a karşı gelmekten sakınırlar.
İşte onlar için hem dünya hayatında, hem de ahirette
(büyük bir) müjde vardır.
ALLAH’ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur.
İşte en büyük başarı budur.”
(Yunus:10/62-64)
Kim ki Yunus (as)’ın tesbihine sarılırsa, günahlarından arınma,
korku ve sıkıntılarından kurtulma imkanını yakalamış olur.
YÜCE ALLAH(cc) BU KONUDA ŞÖYLE BUYURDU:
” Hani (bir gün Yunus)öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de
kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken (denize atıldı ve
balığın karnında kendini buldu da) karanlıklar içinde;
“Ya RABB!
Senden başka hiçbir ilâh yoktur.
Seni her türlü noksanlıktan uzak tutarım.
Ben gerçekten de (nefsine) zulmedenlerden oldum”
diye dua etti.
Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisini sıkıntıdan kurtardık.
İşte biz diğer mü’minleri de böyle kurtarırız.”
( Enbiya:21/87-88)

Abdü’l-Hamîd TEK


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet