logo

Archive for the ‘Suküt lehcesi’ Category:

TEMEL TERCİH

Şeytan çok akıllı, çok bilgiliydi. Ancak bu bilgisi ve aklı onu kurtarmaya yetmedi. ÇÜNKÜ O KİBİR, HASET, FESAT, İNAT, KİN, NEFRET VE İHANET YOLUNU SEÇTİ. BU KİRLİ VE HAİNCE DUYGULARI İNSANA VE İNSANİ DEĞERLERE KARŞIYDI. İNSANIN YÜCE BİR MAKAMDA YARATILMASINI HAZMEDEMEMİŞ, ONA DÜŞMAN OLMAK VE İHANET ETMEK YOLUNU SEÇMİŞTİ. Bu olay KURANI KERİM’de özetle şöyle anlatılır: YÜCE ALLAH (cc) insanı yaratmak, onu yeryüzüne halife kılmak istemişti. Bu nedenle insanın bedenini yarattı, sonra da ona kendi ruhundan bir ruh üfledi. Bu esnada şeytan da dahil olmak üzere tüm meleklere “ADEM’e secde edin.” emrini verdi. Tüm melekler saygı ve teslimiyet ile emre
Devamını Oku


RAHMET HÜKÜMLERİ

TOPLUMSAL BARIŞ VE HUZURUN TEMELLERİ İslam Dini, bütün emir ve yasaklarında, tüm öğüt ve uyarılarında insanı zararlardan korumayı ve onu tüm güzelliklere ulaştırmayı amaçlamıştır. Dikkatle bakıldığı vakit görülür ki, dinin bütün hükümlerinde insan ve toplumun sağlığı, barışı ve huzuru gözetilmiştir. Peki, İslam Dini toplumsal barış, huzur ve mutluluğu temin etmek düzleminde ne gibi emir, yasak ve öğütlerde bulunmuştur? Bu pencereden dini hükümlere baktığımız vakit, şu sonuçlara ulaşmak mümkündür: 1 – Bütün insanlık âlemi aynı atanın torunlarıdır. Bu yönüyle tüm insanlık alemi, bir aile hükmüne sahiptir. Veya bütün insanlar aynı cinsin evladı olarak kardeştirler. 2 – Tüm Müslümanlar, aynı dine mensup
Devamını Oku


RAHMET ÖZELLİKLERİ

Küresel açıdan baktığımız vakit görürüz ki; Bütün dinlerin ortak gayesi barış, huzur ve rahmettir. Bütün dinler insanları iyi niyet, sevgi, saygı ve dayanışmaya dâvet ederler. Bütün dinler insanlara edep, hayâ ve hukuku tavsiye ederler. Bu nedenledir ki, dini değerleri bahane ederek küresel barış, huzur, güvenlik ve yardımlaşmayı bozmaya çalışmak doğru değildir. Bu nedenledir ki, dini değerleri esas alarak şiddet ve terör yoluna başvurmak doğru değildir. Bu nedenledir ki; dinler arası çatışmaya yol açacak yorum, beyan ve iddialarda bulunmak değildir. Bu meyanda olmak üzere, tüm dinlerin kendilerine has özellikleri vardır. Tabii ki YÜCE ALLAH (cc)’ın gönderdiği son din olan İslam Dini’nin
Devamını Oku


BÜYÜK SORUN

1. “Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri âyetlerimden (Hakk’â ileten açık gerçeklerden) uzaklaştıracağım. (Kibirlerini gerçeklerin önüne çekilmiş bir perde kılacağım. Onlar da yan- lışlara kilitlenip kalacaklar.)” (Araf: 7/146) 2. “Kibirlenen, ( baskı,tehdit ve şantajlarla, sert ve kırıcı davranışlarla; gönülleri yıkarak, moralleri bozarak ) zorbalık yapan her bir kimsenin kalbine ALLAH mühür vurur.” (Mü’min: 40/35) 3. “Ey inananlar! Sakın ha bir toplum, başka bir toplumu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar. Belki de onlar, kendilerinden daha hayırlıdırlar. Birbirinizi aşağılayarak kınamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra kötü isimle çağrılmak ne de kötü bir davra- nıştır.
Devamını Oku


KÜRESEL VİCDAN

İnsanların hayatına ve davranışlarına yön veren en temel etken, temel tercihleri ve temel bakış açılarıdır. Temel tercihleri ve bakış açıları doğru olmayan bir insanın doğru ve sağlıklı bir sonuca varması da mümkün değildir. İçinde yaşadığımız dünyayı büyük bir yangın alanına dönüştüren en temel etken de, temel tercih ve bakış açılarında düşülen akıl almaz hatalardır. İnsanların temel tercih ve bakış açılarını belirlemede rol alan bir çok neden vardır. Bunları dünya ve ahiret anlayışı, alınan eğitim tarzı, dini değerler, dini anlama ve yorumlama biçimi, örnek alınan rol modeller, aile çevresi, arkadaş çevresi, mensubiyet duygusu, benimsenen gaye ve metodları bunlar arasında saymak mümkündür.
Devamını Oku


NEFSİ ARINDIRMAK

– Nefis ve şeytan, insanın iç dünyasında insanı yanıltmak ve yanlışlara sevketmek üzere ittifak halinde çalışan gizli düşmanlardır. Nefis, bizden bir parça olan, dünyevi istek ve ihtiyaçlarımızı esas alan, terbiye edilmesi veya arındırılması gereken manevi veya manyetik bir varlıktır. Şayet nefis manevi bir arınma ve eğitimden geçecek olursa, basamak basamak gelişir, olgunlaşır ve düşman olmaktan çıkar; kalbe ve ruha arkadaş olur. Nefsin Emmâre, Levvâme, Mülhimme, Mutmaine, Râdiyye, Mardiyye ve Kâmile olmak üzere yedi basamağı vardır. Manevi b ireğitim almayan nefs, manevi tekamül basamaklarından Emmâre basamağında yer alır. Emmare basamağındaki bir nefis, sahibine kötülükle emreder, iyilikten de alıkoymaya çalışır. Bu özelliği
Devamını Oku


KALBİN İHTİYACI

Midesinin açlığını gidermek için her yola başvuran insan, kalbinin açlığını ve ihtiyaçlarını gidermek için de harekete geçmiyorsa, büyük bir hata içindedir. Zira bedende olduğu gibi, kalp ve ruhun da kendine göre bir takım istek, ihtiyaç ve gıdaları vardır. Midenin gıdası beden için, kalbin gıdası ise bedene hayat veren ruh için hayati bir önem arz etmektedir. Bedenin sağlık ve gelişimi için önlem alıp ta, ona canlılık veren ruhun sağlık ve gelişimini ihmal etmek muhakkak ki insanda bir takım denge sorunlarının meydana gelmesine yol açacaktır. Bedenin hukukunu vermede titizlik gösterirken, bedene hayat veren ruhun hukukunu vermede gereken yapılmaz ise, o zaman ruh açlığa
Devamını Oku


RAHMET ÖĞÜTLERİ

Alemlerin Rabbi olan ALLAH’Û TEÂLÂ (cc) buyuruyor ki: 1 – “İman edip de insanlığın yararına güzel ameller işleyenlere gelince, Rahmeti sınırsız olan ALLAH, onlar için (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.” (Meryem: 19/96) 2 – “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse, kardeşlerinizin arasını düzeltin ve ALLAH’tan korkun ki merhamete eresiniz. Ey Mü’minler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar. Belki de onlar kendilerinden daha üstündürler. Birbirinizde kusur aramayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir! Kim ki tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının.
Devamını Oku


EN BÜYÜK SIR ?

Gözünü aç da bir bak! Yere, göğe ve tüm kainata dikkat ve ibretle bir nazar et! İbret ve hikmet nazarıyla tabiat kitabını okumaya çalış. Güneş ve ay, gece ve gündüz… Taşlar ve ağaçlar, hayvanlar ve insanlar… Günler ve aylar, mevsimler ve yıllar… Ağaçların önce çiçek, sonra da meyve vermesi! Her şeyin bir eksen etrafında dönüvermesi! En küçüğünden en büyüğüne, her şeyin ALLAH’A DOĞRU bir koşturmaca, bir dönüşüm içinde olması. Kainattaki bu anlam yüklü olaylar ve unsurlar dikkat ve ibretle incelendiği vakit görülür ki; Kâinatın yaratılmasına yol açan en temel unsur SEVGİDİR. YÜCE ALLAH(cc) tüm kâinatı insan için, insanı da kendisi
Devamını Oku


KALBİMİZ

– İnsan, öylesine yüce bir değer ve özellikte yaratılmış ki; değil sadece yeryüzündeki varlıklar, gökyüzündeki varlıklar dahi onun hizmetine sunulmuştur. Öyle ki, gündüz güneş, gece ise ay ve yıldızlar, insana yeryüzünü aydınlık ve mutlu kılmak için adeta yarışır durur, sanki insanın etrafında pervane olurlar. Gece gökyüzünde ay ve yıldızlar, gündüz de yeryüzünde bitki ve çiçekler, insan için dünyayı adeta süsler ve sanki bir cennet bahçesine dönüştürmek için koşturup dururlar. Bu noktada görülen odur ki; insan, her şeyin merkezinde ve gaye noktasında yaratılmış ve de her şey insanın etrafında pervane misali dönüp durmaktadır. Peki bu durumda insan niçin yaratılmıştır? İnsan hangi
Devamını Oku


İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet