logo

Archive for the ‘Suküt lehcesi’ Category:

MELEKLERİN DUASI

Kendinizi ve bütün sevdiklerinizi meleklerin koruyucu ve yüceltici DUA İKLİMİNE çekip almak ve onların duası ile iki cihan saadetini yakalamak ister misiniz? Şayet cevabımız evetse, aşağıdaki yazıyı dikkatle okumak ve de gerekli dersi almak gerekmektedir. “Arş’ı taşıyan ve onun çevresinde RABLERİNİ hamd ederek tespih eden (melekler)ler, O’na inanırlar ve inananlar için bağışlanma diler (şöyle dua ederler): “EY RABBİMİZ ! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yolunda gidenleri bağışla ve onları cehennem azâbından koru.” “Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da, kendilerine vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz ki
Devamını Oku


KURTULMAK İÇİN

Ülkeleri ve toplumları kurtaran temel fikirler, ilk önce beyinlerde yeşerir, gönüllerde kök salarlar. Güzel ve saygın olan duygu, düşünce ve hayaller, önce gönülleri diriltmek ve imâr etmekle işe başlarlar. Daha sonra da çevreye güller ve değişik değişik çiçekler uzatırlar. Güzel olan duygular, güzel olan düşüncelere; onlar da güzel olan davranış ve faaliyetlere kapı açarlar. Esasında yapılan iş, amel ve eylemlere değer kazandıran te – mel unsur da bu düşünce ve niyetlerdir. Ne zaman ki iş, davranış ve faaliyetler güzel gaye ve güzel bir plana göre şekillenir, iyi bir düzene girerlerse, işte o zaman faaliyetler güzel bir başarıya ve verimli bir
Devamını Oku


KALP VE NİYET

ALEMLERİN RABBİ(cc) BUYURDULAR Kİ : ” O GÜN NE MAL, NE DE EVLAT FAYDA VERİR. O GÜN ANCAK KALB-İ SELİM İŞ GÖRÜR.” ( Şuara : 85 / 88 – 89 ) “Şüphesiz ki ALLAH(cc), kötülük yapmaktan sakınan ve iyilik yapmaya çalışan kimselerle beraberdir.” ( Nahl: 16 / 128 ) “Kim ki yücelmek istiyorsa bilsin ki; şan, şeref ve yüceliğin tamamı ancak ALLAH’I NDIR. G ÜZEL SÖZLER, ancak O’na yücelir. Salih ameli de ancak GÜZEL SÖZLER YÜCELTİR. ” ( Fatır:35 / 10 ) “KİM Kİ ALLAH’A SIMSIKI BAĞLANIRSA; MUHAKKAK Kİ O, DOSDOĞRU BİR YOLA İLETİLMİŞTİR.” ( Ali İmran: 3 / 101
Devamını Oku


ÇOCUK İSTİSMARI

Çok değerli okuyucularım ne acıdır ki yine çocuklarımızla ilgili acı olaylarla yüz yüzeyiz. Çocuk istismarını ve çocuk ilmihalini İslam Dini açısından çocuk mahremiyeti adı altında farklı bir bakış açısıyla inceleyeceğiz. İslam mahremiyete, yani kişiler arası bedensel sınırların muhafaza edilmesine büyük önem verir. Ev içindeki mahremiyet konusunda dahi bir takım prensipler koyan dinimiz, Müslüman’ın aile hayatını tam bir emniyet altına alarak hissi ve ahlaki dejenerasyonların önüne geçmeyi hedefler. Bu sebeple hem ferdin hem de sosyal hayatın korunması adına, mahremiyete ait pek çok hükümler koymuştur. MAHREMİYET NEDİR? Mahremiyet, “haram” kelimesinden gelir ve “haram olma hali” demektir. Herhangi bir şey yasaklanmışsa onu yapmak haramdır. Bu haram olan şey
Devamını Oku


ASIL HÜRRİYET

– İnsanlar yüreklerini saran sevgi ve korkularının kölesidirler. Bu nedenledir ki seven ve korkan bir kalb için kölelikten kurtuluş mümkün değildir.Ancak köleliğin en onurlu ve en saygın olanını tercih etmek mümkündür. İnsan için hakiki hürriyet de ancak bu köleliğin içinde gizlidir. Biraz daha açmak gerekirse şöyle demek mümkündür: İnsan için gerçek hürriyet, sevgi ve korkuların en yücesine gönül vermektedir. Sevgilerin en yücesi, ALLAH (cc) sevgisi, Korkuların da en yücesi, ALLAH (cc) korkusudur. O HALDE İNSAN İÇİN ASIL HÜRRİYET ALLAH SEVGİSİ İLE ALLAH KORKUSUNDA GİZLİDİR. Zira bu duygular insanı nefsın zincirlerinden kurtaran en etkili unsurlardır.Nefsin kendine has zincirleri ve zindanları verdır.
Devamını Oku


BÜYÜK YANGIN

Tarihe dikkat ve ibretle baktığımız vakit görüyoruz ki; İnsanlık âlemi, ne zaman ki akıl almaz sorun, sıkıntı ve problemler girdabına düşecek olursa, YÜCE ALLAH (cc) kullarına olan sevgi ve şefkatini hemen ortaya koymuş ve katından bir RAHMET ELÇİSİ göndermiştir. Bugün de insanlık aleminin içine düştüğü sorun, sıkıntı ve problemlere dikkatle baktığımız vakit; insanlık âleminin her açıdan büyük bir yangına düşmüş olduğunu görürüz. Öyle ki; dünya çapında insanlık âlemi fert, aile, toplum ve devlet açısından akıl almaz sorunların kucağında âdeta çırpınmakta, âdetâ imdat çığlıkları atmaktadır. Hangi alana küresel düzeyde vicdan ve insaf penceresinden baksak, her alanda kocaman bir yangın ve felâketler
Devamını Oku


KÜRESEL VİCDAN

İnsanların hayatına ve davranışlarına yön veren en temel etken, temel tercihleri ve temel bakış açılarıdır. Temel tercihleri ve bakış açıları doğru olmayan bir insanın doğru ve sağlıklı bir sonuca varması da mümkün değildir. İçinde yaşadığımız dünyayı büyük bir yangın alanına dönüştüren en temel etken de, temel tercih ve bakış açılarında düşülen akıl almaz hatalardır. İnsanların temel tercih ve bakış açılarını belirlemede rol alan bir çok neden vardır. Bunları dünya ve ahiret anlayışı, alınan eğitim tarzı, dini değerler, dini anlama ve yorumlama biçimi, örnek alınan rol modeller, aile çevresi, arkadaş çevresi, mensubiyet duygusu, benimsenen gaye ve metodları bunlar arasında saymak mümkündür.
Devamını Oku


RAHMET İNSANI

Varlıkların en yücesi, en büyüğü ve en üstünü muhakkak ki ALLAH’Û TEÂLÂ (cc)’dır. ZİRA; ALLAH’u TEALA her şeyin tek sahibi, yaratanı, yöneteni ve koruyanıdır. O’ndan başka hiç kimse bu sıfatlara sahip değildir. Olmasına da imkan ve ihtimal yoktur. Bu nedenledir ki; en büyük, en yüce ve her açıdan eşsiz olan tek varlık ancak ve ancak ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH’Ü TEALA’DIR. En büyük ve en güzel olan YÜCE ALLAH’IN bir takım isim ve sıfatları vardır. YÜCE ALLAH (cc)’ın ahlakî sıfatlarından Rahmet ve mağfiret sıfatı, diğer tüm sıfatlarından daha önde ve daha da üstündür. Nitekim her sûrenin ve her işin başında besmele
Devamını Oku


KALBİN KORUNMASI

İnsanın dünya ve ahiret geleceğini belirleyen temel unsur kalbin tercih ve sıfatlarıdır. Şayet kalbin tercih ve sıfatları isabetli ise insanın geleceği de ona göre güzel ve huzurlu olacaktır. Bu nedenledir ki kalbin dirilişi, gelişimi, sağlığı, korunması, beslenme ve arınması insan için çok büyük bir öneme sahiptir. 1- KALBİN DİRİLİŞİ: İman, islam ve ihsan ile gerçekleşir. 2-KALBİN KORUNMASI: Şirk, küfür ve büyük günahlardan sakınmakla gerçekleşir. 3-KALBİN ARINMASI: Günahlarımızdan tevbe ederek YÜCE ALLAH(cc)’a YÖNELMEK, günahların affı için bolca tevbe ve istiğfarda bulunmakla gerçekleşir. 4-KALBİN SAĞLIĞI: YÜCE ALLAH(cc)’a karşı kulluk görevlerimizi yapmak, güzel ahlak ilkelerine sarılmak, iyi insanlarla görüşmek, büyüklerin güzel öğütlerini dinlemek
Devamını Oku


KADIN VE ERKEK

Kadın insanlık âleminin anası, erkek ise atasıdır. Kadın, Havva anadaki analık makamını ve bu makamın kutsiyetini kıyamet kopana kadar üzerine almıştır. Erkek ise Adem atadaki makamı ve bu makamın kudsiyetini üstlenmiştir. Kadın, insan neslinin yaratılması ve devamında araç kılınan ve İLAHİ RAHMETLE kuşatılan RAHMANİ bir vesiledir. Erkek ise kadın için yakın bir koruyucu, vefalı bir yardımcıdır. Kadın ile erkek, bir elmanın iki yarısı gibidir. Kadın da erkek de tek başına adeta yarım hükmündedirler. Ancak uygun koşullarda evlenmesi, evliliğin zorluk ve sorumluluklarını üstlenmesi, evliliğin getirdiği dini ve vicdani hükümlere tabi olması ve de bunlara uymaya başlaması durumunda ruhsal açıdan ve de
Devamını Oku


İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet