logo

Ashabın Faziletleri

  ASHABIN FAZİLETLERİNİN MÜCMEL ZİKRİ 4332 – İmran İbnu Huseyn radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir, sonra da bunları takip edenlerdir. İmran radıyallahu anh der ki: “Kendi asrını zikrettikten sonra iki asır mı, üç asır mı zikretti bilemiyorum.” bu sonuncuları takiben öyle insanlar gelir ki kendilerinden şahidlik istenmediği halde şahidlikte bulunurlar, onlar ihanet içindedirler, itimad olunmazlar. Nezirlerde (adak) bulunurlar, yerine getirmezler. Aralarında şişmanlık zuhûr eder.” Bir rivayette şu ziyade var: “Yemin taleb edilmeden yemin ederler.” Buhari, Şehadat 9, Fezailu’l-Ashab 1, Rikak 7, Eyman 27; Müslim, Fezailu’s-Sahabe, 214, (2535);
Devamını Oku


İlk insan ve ilk peygamber

İlk insan ve ilk peygamber Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası. Allahü teâlânın emri ile melekler çeşitli memleketlerden  topraklar getirdiler. Çeşitli memleketlerden getirilen toprakları melekler su ile çamur yapıp insan şekline koydular. Bu şekilde Mekke ile Tâif arasında kırk yıl yatıp “salsâl” oldu yâni pişmiş gibi kurudu. Önce Muhammed aleyhisselâmın nûru alnına kondu. Sonra Muharremin onuncu Cumâ günü rûh verildi. Her şeyin ismi ve faydası kendisine bildirildi. Boyu ve yaşı kesin olarak bildirilmedi. Allahü teâlânın emri ile bütün melekler Âdem aleyhisselâma karşı secde ettiler. Uzun zaman meleklerin hocalığını yapmış olan İblis, kibirlenip bu emre karşı geldi
Devamını Oku


GAYENİN YÜKSEK OLMASI

Gayesi yüksek olanın değeri de yüksek olur. Bunun içindir ki insan, kendi değerini ve saygınlığını yükseltmek istiyorsa gayesini yükseltmeye çalışmalı, basit gayelerin cazibesinden kurtulmalıdır. Yüksek gayeler manevi, milli ve ahlaki nitelik taşırlar. Basit gayeler ise maddi, ferdi ve çıkarcı bir nitelik taşırlar. Basit gayeler insanın nefsine, yüksek gayeler ise insanın kalbine ve ruhuna hitap eder. Şayet insan, nefis merkezli düşünür ve kendine ona göre bir gaye belirlerse; basit heveslerin, basit isteklerin peşinde ömrünü tüketir gider. Hayatı sadece bir boğaz kavgasından ibaret olarak görür ve sadece nefse hitap eden istekler etrafından döner durur. Kalbini, ruhunu, ahretini, Rabbini, vatanını, milletini ve insanlığın
Devamını Oku


AİLE NEDİR ?

Toplumları oluşturan temel yapı taşları ailelerdir. Şayet aileler mutlu ve huzurlu olursa bu durum çocuklara, taraflara, komşulara ve tüm çevreye yansıyacaktır. Bu da huzurlu ve barış içinde ki bir topluma kapı açacaktır. – Aile bir insan ocağıdır. Orada insanlar doğar, büyür, gelişir ve insan olurlar. – Aile ve bir huzur yuvasıdır. Orada insanlar dışarıda bulamadığı huzur ve mutluluğu yakalarlar. – Aile çocukların cennetidir. Çocuklar orada gıda ile bedenlerini sevgi ve şefkat ile de ruhlarını beslerler. – Aile bir paylaşım ve yardımlaşma kurumudur. Orada yer alan herkes birbirinin ihtiyacını karşılamakta, hepsi de bir boşluğu doldurmaktadırlar. – Aile bir sevgi yumağıdır. Orada
Devamını Oku


ASIL MESELE NEDİR ?

İnsanların, toplumların ve tüm dünya halkının dış dünyalarında yaşadıkları sorunların, sıkıntıların asıl nedeni kendi iç dünyalarında gizlidir. Şayet insanların iç dünyalarındaki tohumlar ıslah edilip düzeltilme ise, dış dünyaya taşan diken gibi söz, fiil ve davranışları da düzeltmek mümkün olmayacaktır. Bunun içindir ki Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (SAV): “Dikkat edin! İnsan vücudunda bir et parçası vardır. Şayet o düzeltse tüm vücut düzelir, sıhhat bulur. Şayet o bozulursa tüm vücut bozulur, hasta olur. Dikkat edin! O et parçası kalptir” buyurmuşlardır. Mademki Rahmet elçisi, kalbe ve kalbin önemine bu kadar hassasiyetle dikkat çekmiştir. O halde kalple alakalı bazı temel bilgilere ve fikirlere sahip
Devamını Oku


SELAMLAŞMAK

Selam, emniyet, huzur, selamet, sağlık, barış, rahatlık, iyi netice, kurtuluş gibi manalara gelir. Selam vermek, bir kimseye yapılacak en güzel duadır.Tanışma selamla başlar. Bir kimse ile karşılaştığımızda, birinin yanına girdiğimizde ya da birinden uzaklaştığımızda o kimseye selam veririz. “Selamün aleyküm”, “selam, esenlik, barış üzerinize olsun,” demektir. Selam vermek, insanın iyi niyet ve sağlık temennisini karşısındakine göstermesidir. Başka bir ifadeyle, “Ben senin sağlıklı ve güven içinde olmanı istiyorum ve diliyorum.” demektir. Selama, “Allah sana da esenlik versin.” anlamında kullanılan “Aleyküm selam” diyerek karşılık veririz. İyi dilek ve temennilerimizi “iyi günler, günaydın, merhaba, iyi akşamlar, hoşça kal, hayırlı işler” gibi selamlaşma ifadeleriyle
Devamını Oku


Web sitene Kuran-Kerim Ekle

Aşağıdaki Kod Eklerek  Web siteniz ekle Bilirsiniz <a href=”http://www.listen2quran.com/default.aspx”><img class=”alignnone size-medium wp-image-438″ src=”http://hirafm.com/wp-content/uploads/2017/02/Kuran-ı-Kerim-Dinle-300×146.jpg” alt=”” width=”300″ height=”146″ /></a>    


Yemin Kefâreti

Bir kimsenin yaptığı yemine riayet etmeyip yeminini bozması halinde üzerine gereken kefârettir. Yemin kefâretiyle ilgili olarak Kur’an’da şöyle buyurulur: “Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren (lağv) yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz; fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefâreti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onları giydirmek, yahut da bir köle âzat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin kefâreti işte budur. Yeminlerinizi koruyunuz. Allah size âyetlerini açıklıyor; umulur ki şükredersiniz” (el-Mâide 5/89). İslâm müctehidlerinin ortaklaşa ifadelerine göre, yeminini bozan yani Allah’ı şahit göstererek verdiği sözünde durmayan kimse kefâret olarak; ya bir
Devamını Oku


İHLAS

İhlas, temiz ve katışıksız yapmak, seçmek, samimiyet, gönülden bağlılık demektir. İbadet ve davranışları yalnız Allah’a has kılarak yapmak, başka düşüncelerden temizlenmektir. İhlas tevhit inancının özü olduğundan, Allah’ın birliğini en güzel ve özlü biçimde  anlatan sureye “İhlas” adı verilmiştir. İhlas riyanın zıddı olup kalbi, temizliğini bozacak düşüncelerden uzak tutmaktır. İhlas yalnızca Allah’a ibadet etmeyi gerektirir. Ayrıca Allah’ın rızasını gözeterek ibadet etmek de samimiyet ilkesinin bir gereğidir.      İhlas, amel-i salihin temel şartı olduğundan, Allah: “Her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse, yararlı bir iş yapsın ve Rabbine yaptığı ibadete kimseyi ortak etmesin.” buyurarak ibadetlerde riya kapısının kapanmasını istemektedir. Cüneyd Bağdadi der ki:
Devamını Oku


RAHMET İKLİMİ

Rahman ismi hatırına tüm insanları, Rahim ismi hatırına da tüm iyi insanları, sevgi, saygı ve şefkatı kucaklayan bir kalbe Yüce ALLAH (cc) gazabıyla değil, sevgi ve rahmetiyle nazar eder de o kalbe hikmet ve huzur kapılarını açar. ALLAH’ın rızasını nefsinin rızasından üstün gören ve bunun gereğini yapan insan İhlâs bilincine ulaşmış, şeytanın belini kırmış demektir. Hikmet, Hâkim olan Yüce ALLAH’ın bir ihsanı, bir lütuf ve ikrâmıdır. Kim ki, bu ilahi lütuf ve ikrama kalbini açarsa, o kalbin dirilmesi ve arınması, diken tarlasından çiçek bahçesine dönüşmesi mutlak bir sonuç olacaktır. Merhamet insanı olmayı başaranlara, Yüce ALLAH’ın rahmetiyle muamele etmesinden daha doğal
Devamını Oku


İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet