logo

KALBE DAİR BİR SÖZ

Tasavvufi terbiyede önemli kavramlardan biridir tasfiye-i kalp. Yani kalbin arıtılması, temizlenmesidir. Kur’an-ı Kerim’de kalbin iki tür vasfından bahsedilir. Kasvet ve safvet. bunlardan ilki yerilirken, ikincisi övülür. Kasvetli kalp, günaha bulanarak kirlenmiş ve katılaşmış bir kalptir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur: “Allah kimin gönlünü İslam’a açmışsa o Rabbinden bir nur üzere değil midir? Allah’ı anmak hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler” (Zümer,39/22). Safvet özelliğine sahip kalp, içinde Allah’tan başkasına yer olmayan “selim kalp”tir. Safvet vasfına ise “O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah’a kalb-i selim ile gelenler (o günde fayda bulur)”. (Şuara.26/88-89) ayeti delildir. Kalbin
Devamını Oku


HUZUR NEREDEDİR?

Dünyaya adanan bir hayat insana huzur vermez. Çünkü dünya ölümlü, sınırlı ve aldatıcıdır. İnsanın istekleri ise ölümsüz, sınırsız ve kuşatıcıdır. Dünyanın yapısı ve özellikleri insan isteklerini karşılama özelliğine sahip değildir. Bu nedenledir ki bütün dünya dahi insana verilse, insanın isteklerine cevap vermiş olamaz. O halde insanı doyuracak ve ona aradığı huzur ve mutluluğu verecek hazine dünyada değildir. ALLAH’a (cc) adanan bir hayat ise, gerçek anlamda huzur ve mutluluk verecektir. Çünkü insanın ruhu ALLAH’tan gelip ALLAH’a gitmekte, varlığının gücünü ancak ALLAH’tan almaktadır. Aslına, özüne ve asıl kaynağına adanan bir ruh ve bu ruhun yaşadığı bir hayat tabii ki farklı olacaktır. Ayrıca
Devamını Oku


https://www.facebook.com/muhammed.civelek.982


Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi

Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi Son oturuşta “Tahiyyât” duası okunup iki yana selâm verildikten sonra iki secde daha yapılır ve oturulur. Bu oturuşta Tahiyyât duası, “salavat (Salli ve Bârik)” ve “Rabbenâ âtinâ” duası okunarak, her zamanki gibi önce sağa sonra sola selâm verilir. Son oturuşta, sehiv secdesi öncesinde her iki tarafa selâm verileceği görüşü, Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf’a aittir. İmam Muhammed’e göre ise, sadece sağ yanına selâm verdikten sonra sehiv secdesini yapar. Sonraki Hanefî âlimler, imamın sehiv secdesi için iki yanına selâm vermesi durumunda cemaatten birinin namazı bozacak bir iş işlemesinin veya namaz bitti zannıyla dağılmalarının mümkün olduğu gerekçesiyle, İmam
Devamını Oku


beş vakit namazın farz olduğu

Namaz ergenlik çağına gelmiş, akıllı her müslümanın üzerine farzdır. Fakat yedi yaşına gelmiş olan çocuklar da namaz kılmakla emredilir. On yaşına geldikleri halde namaz kılmazlarsa el ile hafifçe dövülebilirler. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Çocuklarınıza yedi yaşında namaz kılmalarını emredin, on yaşına girince bundan dolayı dövün ve o yaşda yataklarını ayırın” (Ebû Dâvûd Salât, 26; Ahmed b. Hanbel, II, 180, 187). Bir günle gece içinde farz olan namazların sayısı beştir. Yalnızca, vitir veya bayram namazları vacib hükmündedir. Bir bedevi ile ilgili olarak rivayet edilen şu hadis beş vakit farz namaza delildir: “Bir gün bir gecede farz olan namazlar beştir ” Bedevî;
Devamını Oku


Rabbimiz! Bizi Dosdoğru Yola İlet

İslam

RABBİMİZ! BİZİ DOSDOĞRU YOLA İLET! Bir gün Peygamberimiz (s.a.s), düz bir çizgi çizerek “İşte bu, Allah’ın dosdoğru yoludur.” buyurdu. Ardından bu çizginin sağından ve solundan başka çizgiler çizdi ve “Bunlar da, dosdoğru yolun haricindeki yollardır. Bu yolların her birinin başında ona çağıran bir şeytan vardır.” şeklinde açıklamada bulundu. Sonra da şu âyeti kerimeyi okudu : “Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara sapmayın. Onlar sizi Allah’ın yolundan uzaklaştırır. İşte günahtan korunmanız için Allah size böyle öğüt verdi.” Rabbimizin dosdoğru yolu olan ve dualarımızdan hiç eksik


Kefaret orucu

63341_132303033483608_131975453516366_164328_4653662_n

Ramazanda özürsüz olarak oruç tutmamak büyük günahtır. Müslüman kişinin mazeretsiz olarak oruç yemesi son derece uzak ihtimaldir. Bununla birlikte ramazanda mazeretsiz olarak kasten oruç yemek, ramazanın saygınlığını ihlâl etmek anlamına geleceği için kefâret ödemek gerekir. Kefâret için genel olarak önerilen üç seçenekten sadece ikisinin günümüzde tatbik imkânı vardır ki bunlardan birisi iki ay peş peşe oruç tutmak, ikincisi 60 fakiri doyurmaktır. Toplumsal şartlar gereği ve bir anlamda köleliğin kaldırılması hedefine yönelik olarak önerilen köle âzat etme seçeneği köleliğin ortadan kalkmasıyla uygulama dışı kalmıştır.


Hirafmlogo


2016 İlahi dinle


islamda Kadını Dövmek Yoktur

Nisa Suresi 34. ayette Allah, nuşuzundan, yani iffetinden endişe edilen kadınlara karşı izlenecek yolu tarif eder. Meallere bakarsanız nuşuz kelimesi çoğunlukla “itaatsizlik, başkaldırma” olarak çevrilmiştir. Bir kaç mealde ise “sadakatsizlik, iffetsizlik, serkeşlik” manası verilmiştir. Aynı kelimenin geçtiği Nisa Suresi 128. ayette erkeğin nuşuzundan bahsederken, kelimeyi daha önce itaatsizlik olarak çevirenlerin bu kez “ilgisizlik” manası verdiği görülür. Elbette bu durum oldukça manidardır.


İslami Radyo,Dini Radyo,islami sohbet,İlahi dinle